سفارش تبلیغ
صبا
پاسخگوی احکام
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4

*سوال : شخصی با رعایت همه ی شرایط ،نذری غیر معین کرده است .آیا قبل از گرفتن حاجتش می تواند نذر را تغییر دهد با باطل نماید؟

آیت...بهجت(ره): اگر نذر صحیح کرده باید طبق آن عمل کند و تغییر یا ابطال نذر ،جایز نیست (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت...تبریزی: نذر شرعی پس از انعقاد قابل تغییر و ابطال توسط ناذر  نیست و اگر متعلق نذر پس از نذر مرجوح بشود مثلاً پدر نهی کند و اگر فرزند عمل کند پدر متأذی میشود نذر منحلّ میگرددو وجوب عمل ندارد .والله العالم (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت...خامنه ای : اگر نذر منعقد شده ،قابل تغییر و ابطال نمی باشد .(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت...سیستانی:  نمی تواند (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت...شبیری زنجانی: نذر کننده نمی تواند نذر ی را که با شرایط آن محقق شده تغییر دهد با باطل کند .والله العالم (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت...صافی گلپایگانی: جائز نیست و قابلیت تغییر ندارد .واله العالم (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت ...فاضل لنکرانی:  خیر.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت...مکارم شیرازی : جایز نیست .(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت...نوری همدانی :  خیر،نمی تواند .(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

 


      

*سوال : آیا در تحقق آن اذن همسر (شوهر)یا پدر لازم است ؟

آیت...اراکی(ره): احوط اعتبار عدم منع(شوهر یا پدر او را منع از عهد نکرده باشند ولی اجازه گرفتن لازم نیست.)است نه اعتبار اذن .(استفتائات ،معروف ،1373،اول ،ص156و،159،س2و18)

آیت...بهجت(ره): بنابر احتیاط واجب باید اذن بگیرد ولی بدون اذن هم وضعاً عهد را باید منعقد به حساب آورد .(استفتائات، دفتر معظم له 1386،اول ،نینوا ،ص285،س5575)

آیت...خامنه ای : فی نفسه در تحقق آن اذن کسی شرط نیست .(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت ...فاضل لنکرانی:  در مورد زن باید با اجازه ی شوهر عهد منعقد نمی شود .ولی عهد فرزند منوط به اذن پدر نیست .(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت...گلپایگانی(ره): عهد زن بدون اجازه شوهر اگر مربوط به مال باشد ولو مال خودش ،عهد باطل است و اگر مربوط به مال نباشد مانند روزه و غیر آن ،در صورت تخلف ،بنابر احتیاط لازم کفاره دارد .

(مجمع المسائل ،دارالقرآن الکریم ،1412ه.ق،سوم،ج2،ص330،س942،)

آیت...مکارم شیرازی : در صورتی که عهد زن مزاحم حقوق شوهر نباشد و عهد فرزند موجب آزار پدر نگردد اذن آنها شرط نیست .(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)


      

اگر در یک مسئله ای مرجع ما احتیاط کند و ما به یک مرجع دیگر رجوع کردیم آیا دوباره می شود بازگردیم به مرجع خودمان؟

آیت الله خامنه ای :‌ اشکال ندارد به شرط آنکه عدول مکرّر به صورت بازیچه در نیاید.

آیت الله مکارم شیرازی : چنانچه در مساله ایکه به ایشان رجوع کرده اید فتوا داده باشند برگشت از آن جایز نیست

 آیت الله وحید خراسانی: اشکالی ندارد

آیت الله سیستانی :‌ اشکال ندارد

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

اگر فردی با خدا عهدی کند و آنرا بشکند آیا کفاره فقط در بار اول واجب است یا هر بار که عهد را بشکند باید کفاره دهد

آیت الله خامنه ای : اگر صیغه مخصوص عهد را ـ که در رساله‌هاى عملیه مذکور است ـ نخوانده وظیفه‌اى ندارد و در صورت خواندن صیغه مخصوص عهد؛ با فرض این که عهد کرده در صورت ارتکاب هر گناه یک کفاره بدهد در این صورت عهد منحل به عهد‌هاى عدیده است و با مخالفت اول با عهد منحل نمى‌شود بلکه به قوت خود براى دفعات بعدى باقى است.

آیت الله مکارم شیرازی : اگر کسى از روى اختیار به عهد خود عمل نکند گناه کرده و باید کفّاره بدهد و کفّاره عهد عبارت است از اطعام شصت فقیر، یا دو ماه پى در پى روزه گرفتن (یعنی سی و یک روز آن را پشت سر هم بجا آورد)، یا یک بنده آزاد کردن؛ و در زمان ما که بنده آزاد کردن موضوع ندارد در میان دو چیز دیگر مخیّر است و اگر عهد کند تا وقت معیّنى عملى را ترک نماید بعد از گذشتن آن وقت مى تواند آن کار را به جا آورد و اگر پیش از گذشتن وقت از روى فراموشى یا اجبار انجام دهد چیزى بر او نیست، ولى لازم است تا آخر وقت عهد، آن عمل را به جا نیاورد و اگر بدون عذر آن را به جا آورد باید مطابق آنچه در مسأله پیش گفته شد کفّاره بدهد.

آیت الله وحید خراسانی : اگر یک عهد باشد یک بار کفاره دارد

 آیت الله سیستانی : اگر یک التزام باشد یک کفاره واجب است

 http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com


      

آیا نذر زن باید با اجازه شوهر باشد؟

امام خمینی(قدّس سرّه) ؛ نذر زن بدون اذن شوهر باطل است و اجازه بعدی آن را تصحیح نمی­کند ولو عمل به نذر منافات با حق شوهر نداشته باشد.

حضرت آیةالله خامنه­ای ؛ انعقاد نذر زوجه در صورت حضور شوهر، بنابر احتیاط واجب مشروط به اجازه­ی زوج است.

حضرت آیةالله بهجت ؛ نذر زن، بدون اجازه شوهر بنا بر احتیاط واجب وضعاً منعقد می­شود یعنی نذر زن باطل نیست.

حضرت آیةالله تبریزی؛ اگر شوهر از نذر کردن زن جلوگیری نماید زن نمی­تواند در صورتی که وفا به نذرش منافی با حق شوهر باشد نذر کند.

اگر زن با اجازه­ی شوهر نذر کند شوهرش نمی­تواند نذر او را به هم بزند یا او را از عمل کردن به نذر جلوگیری نماید.

حضرت آیةالله سیستانی ؛ نذر زن بدون اذن قبلی یا اجازه بعدی شوهر در آنچه با حق استمتاع او منافات دارد صحیح نیست بنابراین در غیر این صورت صحیح است حتی اگر قبل از ازدواج نذر کرده باشد و صحت نذر زن در مالش بدون اجازه شوهر محل اشکال است، پس باید رعایت احتیاط شود. و در حج و زکات و صدقه و احسان به پدر و مادر و صله ارحام.

حضرت آیةالله صافی گلپایگانی ؛ اگر شوهر از نذر کردن جلوگیری نماید، و یا زن بدون اجازه شوهر نذر کند، نذر او باطل است.

حضرت آیةالله فاضل لنکرانی؛ نذر زن اگر مزاحم حقوق شوهر باشد، بی اجازه او باطل است. و اگر مزاحم نباشد، احتیاط واجب آن است که با اجازه او باشد؛ خصوصاً در نذر مال، گرچه مال متعلق به خود زن باشد.

حضرت آیةالله مکارم شیرازی ؛ نذر زن اگر مزاحم حقوق شوهر باشد، بی اجازه او باطل است و اگر مزاحم نباشد، احتیاط مستحب آن است که با اجازه او باشد.

حضرت آیةالله نوری همدانی؛ نذر زن بی اجازه شوهر باطل است.

حضرت آیةالله شبیری زنجانی ؛ بنا بر مشهور نذر زن با نهی شوهر، بلکه بی اذن او صحیح نیست و ظاهراً با اجازه بعدی صحیح می­شود، ولی بنابر احتیاط حتی در صورت نهی شوهر به نذر عمل شود.

حضرت آیةالله وحید خراسانی ؛ اگر شوهر از نذر کردن زن جلوگیری نماید، زن نمی­تواند ـ در صورتی که وفا به نذرش منافی با حق شوهر باشد ـ نذر کند، بلکه بدون اذن شوهر در این صورت نذر زن باطل است، و صحت نذر زن در مال خودش بدون اذن شوهر ـ در غیر حج یا زکات یا احسان به پدر و مادر یا صله ارحام ـ محل اشکال است.

 

 


      

آیا من که به سن بلوغ رسیدم باید باز هم از پدرم اجازه بگیرم؟ - برای نذر برای سفر ،هم اجازه پدر لازمه ؟

جواب :

   ایت الله خامنه ای : به طور کلی اطاعت از والدین واجب نیست ولى ایذاى ایشان حرام است مگر در انجام واجبات و ترک محرمات.

ایت الله وحید خراسانی : هر کاری که انجام دادن آن واجب نباشد و ترک هر کاری که انجام دادن آن حرام نباشد چنانچه موجب اذیت پدر یا مادر یا هر دوی آنها شود در این صورت اذیت آنها حرام است و از گناهان کبیره می باشد.

اگر فرزند بدون اجازه پدر و زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد ، پدر و شوهر مى توانند قسم آنان را بهم بزنند ، بلکه ظاهر آن است که قسم آنان بدون اجازه پدر یا شوهر صحیح نیست.

اگر پدر از قسم خوردن فرزند جلوگیرى کند ، یا شوهر از قسم خوردن زن جلوگیرى نماید ، قسم آنان صحیح نیست.

اگر فرزند بدون اجازه پدر یا با اجازه او نذر کند باید به آن نذر عمل نماید ، ولى اگر پدر یا مادر از عملى که نذر کرده منعش کنند نذر او صحیح نیست.

 سفرى که واجب نیست اگر موجب اذیّت پدر و مادر باشد حرام است ، و انسان باید در آن سفر نماز را تمام بخواند و روزه هم بگیرد.

اگر پدر یا مادر به فرزند خود امر کنند که نماز را با جماعت بخواند ، در صورتى که ترک آن موجب ایذاء آنها شود ، مخالفت آنها حرام است

ایت الله مکارم شیرازی : چنانچه موجب آزار و اذیت والدین می شود، از این کار اجتناب نمایید و همیشه رضایت آنها را مد نظر داشته باشید تا ان شاء الله مشکلات شما رفع شود.

هرگاه آنها با مسائل مهمّ و سرنوشت ساز فرزند بدون دلیل کافى مخالفت کنند، جلب رضایت آنها لازم نیست.


 

 

 

 

 

 


      
<      1   2   3