سفارش تبلیغ
صبا
پاسخگوی احکام
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4

ا‏گر بعد از وضو یا غسل و نماز متوجه شود که ذرات چسب مانع در اعضای وضو یا غسل دیده شود ، حکم وضو و عسل و نمازی که با آنها خوانده است ‏‏چیست ؟ 

 آیت الله خامنه ای:  در فرض سؤال وضو و غسل صحیح نیست و نماز نیز باطل است.

 ایت الله وحید خراسانی : در فرض سوال وضو یا غسل و نمازی که با آن خوانده شده باطل است. بعد از برطرف کردن مانع باید وضو یا غسل دوباره انجام شود و نمازهایی که با آن خوانده شده دوباره خوانده شود.

آیت الله مکارم شیرازی : اگر احتمال می دهد مانع بعد از وضو پیدا شده اعاده لازم نیست.

آیت الله سیستانی : باید نماز را اعاده کند

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com /


      

من معلولی هستم که هر دو سه ماه یه بار حمام میکنم با توجه به شرایطم ایا با این وجود نماز قبوله؟دستشویی را چکار کنم؟

معلول هشتاد و پنج درصد هستم با ظرف همراهم رفع حاجت میکنم بدون طهارت زود زود که نمیشه منو حمل کنن
با بدن نجس میشه نماز خوند شرائط منو به طور تفصیل بفرماید

آیت الله خامنه ای : ج1) اشکال ندارد و در صورتی که نیاز به غسل داشته باشید و انجام غسل برای شما مشقت زیاد داشته باشد می توانید به جای غسل تیمم کنید.

ج2) اگر آب کشیدن بدن مشقت داشته باشد، نماز با همان حالت اشکال ندارد.

آیت الله فاضل لنکرانی :‌ درصورتی که خود شما نمی توانید زود زود حمام بروید و کسی هم شما را زود زودتطهیر نمی کند، به مقداری که ممکن است از نجس شدن بدن و لباس اجتناب کنید  اگر نشد با همان بدن و لباس نجس نماز بخوانید.

اگر غسل برشما واجب شود در صورت امکان باید به کمک دیگران غسل کنید و اگر ممکن نشد تاوقتی که غسل کردن ممکن باشد تیمم کنید  و نماز بخوانید، قبول است خداوند نماز شمار ا با تیمم و با بدن ولباس نجس در مواردی که امکان تطهیر نباشد قبول می کند.

آیت الله سیستانی : نماز خواندن با بدن نجس در مفرض سؤال اشکال ندارد

آیت الله وحید خراسانی: در سه صورت که تفصیل آنها خواهد آمد ، اگر بدن یا لباس نمازگزار نجس باشد ، نماز او صحیح است.

  (اوّل) آن که به واسطه زخم یا جراحت یا دملى که در بدن اوست ، لباس یا بدنش به خون آلوده شده باشد.

(دوم) آن که بدن یا لباس او به مقدار کمتر از درهم به خون آلوده باشد ، و اندازه درهم ـ از جهت عفو خونِ کمتر از آن در نماز ـ تقریباً به مقدار بند سرانگشت سبّابه (شهادت) مى باشد.

(سوم) آن که ناچار باشد با بدن یا لباس نجس نماز بخواند.

و در یک صورت اگر لباس نمازگزار نجس باشد ، نماز او صحیح است ، و آن صورت این است که متنجّس از لباسهاى کوچک باشد مانند جوراب و عرقچین.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 

 


      

اگر هر دو دست انسان (تا مچ)، در گچ باشد چگونه باید وضو بگیرد؟ و اگر نتواند مسح را انجام دهد، چه باید بکند؟

آیت الله خامنه ای : اگر دستها تا مچ در گچ باشد باید وضوی جبیره بگیرد؛ یعنی قسمتهایی را که باز است به طور معمولی بشوید و قسمتی که گچ گرفته است با تری دست روی آن بکشد و اگر خودش نمی تواند این کار را بکند از دیگران کمک بگیرد. اگر نمی تواند مسح را انجام دهد نیز دیگری با تری وضوی او برایش مسح بکشد.

اگر تمام دستها در گچ است باید تیمم کند و در صورتی که نمی تواند خودش این کار را انجام دهد از دیگران کمک بگیرد.

آیت الله سیستانی :‌می تواند از دیگران کمک بگیرد تا با دست نم دار روی گچ مسح بکشد

آیت الله وحید خراسانی :‌اگر جبیره تمام صورت یا تمام یکى از دستها یا تمام هر دو دست را گرفته باشد ، احتیاط واجب آن است که جمع کند بین وضوى جبیره اى و تیمّم.

اگر جبیره تمام اعضاى وضو را گرفته باشد ، بنابر احتیاط واجب جمع کند بین وضوى جبیره و تیمّم.

کسى که نمى تواند وضو بگیرد باید نایب بگیرد که او را وضو دهد ، و چنانچه مزد هم بخواهد ، در صورتى که بتواند و دادن مزد حرجى نباشد باید به او بدهد ، ولى باید خود او نیّت وضو کند و بنابر احتیاط واجب نایب هم نیّت نماید و با دست خود مسح کند ، و اگر نمى تواند باید نایبش دست او را بگیرد و به جاى او مسح بکشد ، و اگر این هم ممکن نیست باید از دست او رطوبت بگیرد و با آن رطوبت سر و پاى او را مسح کند.

 آیت الله مکارم شیرازی :‌در فرض سوال باید به همان صورت تیمم کند.

آیت الله بهجت :‌اگر هر دو دست است، باید با کمک دیگران وضوى جبیره بگیرد و مسح او را هم فرد دیگرى انجام دهد، به این صورت که از دست او آب بگیرد و به جاى مسح او بکشد و احتیاطا او با کمک دیگران تیمم هم بنماید. (مسأله ى 290 رساله)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

سوال : کسی که نعوذ بالله از راه حرام جنب میشه آیا برای نماز همین غسل کفایت میکنه یا باید وضو بگیرید (مثلا خودارضایی یا لواط )

آیت الله خامنه ای :  در فرض سؤال کفایت می کند.

آیت الله سیستانی:‌  بله کفایت میکند البته اگر لواط بدون انزال منی باشد بنابر احتیاط واجب  وضو هم بگیرد 

آیت الله مکارم شیرازی  : تمام غسلهاى واجب و همچنین غسلهاى مستحبّى که با دلیل معتبر ثابت شده (مثل غسل جمعه، غسل احرام، غسل شبهاى قدر و مانند آن) کفایت از وضو مى کند

آیت الله وحید خراسانی :‌ اگر در اثر خودارضایی (نعوذ بالله) منی خارج شود غسل جنابت برای نماز کافی است و در لواط (نعوذ بالله) هم چنانچه منی خارج شود غسل جنابت برای نماز کافی است ولی اگر منی بیرون نیامده بنابراحتیاط واجب جمع کند بین وضو و غسل در صورتی که قبلا وضو نداشته و اگر وضو داشته غسل کفایت می کند


      
<      1   2   3