سفارش تبلیغ
صبا
پاسخگوی احکام
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4
√ ســوال:
دختری که نعوذ بالله به واسطه زنا بکارتش را از دست داده در ازدواج موقت باز هم اذن ولی می خواهد؟
√ پاسخ:
آیت الله خامنه ای : در صورتى که بکارتش بواسطه وطى به شبهه یا زنا از بین رفته باشد گرچه حکم باکره را ندارد

ولى احتیاط در اجازه از پدر یا جدّ پدرى ترک نشود

ولى اگر بکارتش از طرق دیگر از بین رفته باشد، حکم باکره را دارد.

      
√ ســوال:
حکم ارتباط و صحبت با دختر نامحرم قبل از ازدواج چیست؟


√ پاسخ:
هر گونه ارتباط بین دختر و پسر، ......(‌متن در کتیبه )‌

و در این جهت اطلاع (و حتی اجازه) یا عدم اطلاع والدین تأثیری ندارد.

اما صبحت کردن برای ازدواج در صورتی که قصد جدی ازدواج داشته باشند در حد آشنایی و بدون قصد لذت یا خوف فتنه و ترس افتادن به گناه باشد اشکالی ندارد.

      
خانمی هستم 41 ساله و مجرد دیگه امیدی برای ازدواج ندارم آیا می توانم بدون اذن پدر با مردی ازدواج موقت کنم ؟


آیت الله خامنه ای: در صورتى که نیاز به ازدواج دارید و خواستگار هم کفو شرعى و عرفى شما باشد و در ‏حال حاضر، خواستگار دیگرى که واجد شرایط بوده وجود ندارد، در این صورت اذن پدر ساقط ‏است.
آیت الله مکارم شیرازی : از سن سی سال به بالا به شرط اینکه دختر فرد هوشیاری باشد و بتواند تصمیم بگیرد و مصلحت خود را تشخیص دهد اجازه پدر لازم نیست

      

1- محارم : نمی تواند با هیچکدام یک از محارم خود ،

چه سببی ، نسبی و یا رضاعی ازدواج کند

2- در عده دیگری بودن : مادامی که زن در عده دیگری است ،

چه عده طلاق و چه عده فوت نمی تواند با کسی ازدواج نماید

3- با کسی که رابطه نامشروع داشته :

اگر زنِ شوهر داری با کسی رابطه نامشروع برقرار کند، چنین زنی بر شخص زانی حرام ابدی خواهد شد.
4- زن مسلمان نمى‏تواند به عقد کافر درآید.

? ازدواج موقّت زن مسلمان با غیر مسلمان، مخصوصاً اهل کتاب،

نیز حرام است


      

      
√ سوال : ازدواج با فرد شرابخوار آیا حرام است؟

√ پاسخ: حرام نیست، کراهت شدیده دارد و مذموم است

      
√ سوال :
حداقل و حداکثر زمان ازدواج موقت چقدر است؟


√ پاسخ:
زمان خاصی تعیین نشده می توانند مثلاً یک ساعت و یا چند سال تعیین کنند لکن چون احکام عقد موقت با دائم تفاوت دارد بهتر است مدت را کوتاه قرار دهند که اگر زوجه از ادامه آن ناراضی بود با پایان مدت جدا شود و نیاز به تقاضای بخشش بقیه مدت از طرف مرد نباشد و اگر مایل به ادامه بودند پس از پایان مدت با عقد جدید و مهریه جدید مجدداً عقد می نمایند.

      
√ سوال : ازدواج با فرد شرابخوار آیا حرام است؟

√ پاسخ: حرام نیست، کراهت شدیده دارد و مذموم است.

      
سوال :
آیا اظهار عشق و محبت بین دختر و پسر به منظور ازدواج، گناه است؟

√ پاسخ:
همه مراجع: آرى، این کار حرام است ولى مى‏تواند از او خواستگارى کند

منبع: احکام ازدواج ؛سید مجتبی حسینی؛نهادنمایندگی مقام معظم رهبری

      
روش انجام ازدواج موقت به صورت خلاصه

1- اگه دختر باشه اذن پدر لازم است 2- تعیین مدت ازدواج. 3- تعیین مهریه زوجه.
4- خواندن صیغه عقد به زبان عربی و بصورت صحیح (بهتر است صیغه به زبان عربی خوانده شود اما اگر نمیتوانند به عربی صحیح بخوانند، می‌توانند بصورت فارسی صیغه را بخوانند)، به این ترتیب که؛
زن بگوید: « زَوَّجْتُکَ نَفْسی فِی الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَی الْمَهْرِ الْمَعْلُوم» (من خودم را به همسری تو در مدت معین با مهر معین درآوردم) مرد نیز بگوید: « قَبِلْتُ» (قبول کردم)

      
<   <<   6   7   8   9   10   >>   >