سفارش تبلیغ
صبا
پاسخگوی احکام
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4
آیا صیغه ی عقد ازدواج موقت حتما باید به زبان عربی خوانده شود؟


آیت الله خامنه ای : بنابر احتیاط واجب باید صیغه عقد به عربىِ صحیح خوانده شود ولى اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربىِ صحیح بخوانند به هر زبانى که ترجمه آن صیغه باشد بخوانند، صحیح است.

آیت الله مکارم شیرازی :‌ احتیاط آن است که صیغه آن به عربی صحیح خوانده شود، ولی در صورتی که مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی بخوانند می توانند به زبان خود بخوانند ولی باید لفظی بگویند که معنی همان صیغه عربی را بفهماند.

آیت الله سیستانی : اگر صیغه به عربی ممکن نباشد اشکال ندارد

      
√ ســوال:
حکم ارتباط و صحبت با دختر نامحرم قبل از ازدواج چیست؟


√ پاسخ:
هر گونه ارتباط بین دختر و پسر، ......(‌متن در کتیبه )‌

و در این جهت اطلاع (و حتی اجازه) یا عدم اطلاع والدین تأثیری ندارد.

اما صبحت کردن برای ازدواج در صورتی که قصد جدی ازدواج داشته باشند در حد آشنایی و بدون قصد لذت یا خوف فتنه و ترس افتادن به گناه باشد اشکالی ندارد.

      
√ ســوال:
خواندن صیغه ازدواج موقت از طریق اینترنت چه حکمی دارد؟

√ پاسخ :
اگر منظور از خواندن صیغه توسط اینترنت، تایپ صیغه عقد باشد، از نظر همه مراجع محترم جایز نیست.
اما اگر از طریق اینترنت صدا و تصویر و یا فقط صدا شنیده و مبادله شود، اشکالی ندارد، زیرا مراجع محترم تقلید(‌غیر از آیت الله مکارم شیرازی)، خواندن صیغه عقد را توسط تلفن جایز دانسته اند. و بدون اذن پدر هم عقد باطل است


      
روش انجام ازدواج موقت به صورت خلاصه

 1- اگه دختر باشه اذن پدر لازم است 2- تعیین مدت ازدواج. 3- تعیین مهریه زوجه.
4- خواندن صیغه عقد به زبان عربی و بصورت صحیح (بهتر است صیغه به زبان عربی خوانده شود اما اگر نمیتوانند به عربی صحیح بخوانند، می‌توانند بصورت فارسی صیغه را بخوانند)، به این ترتیب که؛
 زن بگوید: « زَوَّجْتُکَ نَفْسی فِی الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَی الْمَهْرِ الْمَعْلُوم» (من خودم را به همسری تو در مدت معین با مهر معین درآوردم)   مرد نیز بگوید: « قَبِلْتُ» (قبول کردم)

      
√ سوال : ازدواج با فرد شرابخوار آیا حرام است؟

√ پاسخ: حرام نیست، کراهت شدیده دارد و مذموم است.

      
√ ســوال :

آیا مردی که با زن شوهرداری زنا کرده می تواند بعدا با او ازدواج کند؟


√ پاسخ:

از نظر اکثر فقهاء اگر کسی با زن شوهرداری زنا کند و بعداز مدتی شوهر و زن از هم طلاق بگیرند و یا شوهر از دنیا برود، آن کسی که با زن زنا کرده نمی تواند بعد از مدت عده با او ازدواج کند و آن زن بر آن مرد حرام ابدی می شود.


      
آیا صیغه ی عقد ازدواج موقت حتما باید به زبان عربی خوانده شود؟

آیت الله خامنه ای : بنابر احتیاط واجب باید صیغه عقد به عربىِ صحیح خوانده شود ولى اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربىِ صحیح بخوانند به هر زبانى که ترجمه آن صیغه باشد بخوانند، صحیح است.

آیت الله مکارم شیرازی :‌ احتیاط آن است که صیغه آن به عربی صحیح خوانده شود، ولی در صورتی که مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی بخوانند می توانند به زبان خود بخوانند ولی باید لفظی بگویند که معنی همان صیغه عربی را بفهماند.

آیت الله سیستانی : اگر صیغه به عربی ممکن نباشد اشکال ندارد


      
√ سوال :
آیا خواستگاری دختر از پسر از نظر عرفی و شرعی اشکال دارد؟


جواب
همه مراجع: خواستگارى دختر از پسر اشکال ندارد مگر آنکه این امر خلاف عرف و به گونه‏اى که باعث بی حرمتی به دختر شود.

منبع: احکام ازدواج ؛سید مجتبی حسینی؛نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
کوتاه شود

      
سوال :
آیا اظهار عشق و محبت بین دختر و پسر به منظور ازدواج، گناه است؟

√ پاسخ:
همه مراجع: آرى، این کار حرام است ولى مى‏تواند از او خواستگارى کند

منبع: احکام ازدواج ؛سید مجتبی حسینی؛نهادنمایندگی مقام معظم رهبری

      

1- اگه دختر باشه اذن پدر لازم است 2- تعیین مدت ازدواج. 3- تعیین مهریه زوجه.
4- خواندن صیغه عقد به زبان عربی و بصورت صحیح (بهتر است صیغه به زبان عربی خوانده شود اما اگر نمیتوانند به عربی صحیح بخوانند، می‌توانند بصورت فارسی صیغه را بخوانند)، به این ترتیب که؛
زن بگوید: « زَوَّجْتُکَ نَفْسی فِی الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَی الْمَهْرِ الْمَعْلُوم» (من خودم را به همسری تو در مدت معین با مهر معین درآوردم) مرد نیز بگوید: « قَبِلْتُ» (قبول کردم)

 


      
<      1   2   3   4   5   >>   >