سوال : تراشیدن ریش با ماشین و غیر آن، مثلا تیغ چه حکمی دارد؟

آیت ا... بهجت : سوال: تراشیدن ریش و ماشین کردن آن با ماشین ته زن چه حکمی دارد؟

ج-احتیاط واجب،‌ باید از تراشیدن ریش و ماشین کردنی که مثل تراشیدن است اجتناب شود. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... تبریزی : سوال: تراشیدن ریش و ماشین کردن آن با ماشین ته زن چه حکمی دارد؟

ج- چنانجه مکلف در صورت مو داشته باشد بنابر احتیاط باید چانه و اطراف آن را نتراشیده بگذارد بطوری که صدق کند ریش دارد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... خامنه ای : بنابر احتیاط واجب جایز نیست. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا.. سیستانی : خلاف احتیاط واجب است. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... صافی گلپایگانی : تراشیدن ریش چه با تیغ چه با ماشین در صورتی که صدق ریش نکند حرام است. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... فاضل لنکرانی : سوال: تراشیدن ریش و ماشین کردن آن با ماشین ته زن چه حکمی دارد؟

تراشیدن ریش به هر وسیله به احتیاط واجب حرام است. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... مکارم شیرازی : سوال: تراشیدن ریش و ماشین کردن آن با ماشین ته زن چه حکمی دارد؟

احتیاط در ترک آن است. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... نوری همدانی : بنابر احتیاط واجب ، جایز نیست. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

 

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/