آیا به نفقه خمس تعلق می گیرد

آیت الله خامنه ای : نفقه‌ خمس ندارد.

آیت الله مکارم : 

آیت الله وحید : اگر از مخارج سالش زیاد بیاید متعلق خمس است.

آیت الله سیستانی : اگر تا سرسال بماند خمس دارد

آیت الله فاضل: خیر تعلق نمی گیرد مگر آن که مورد مصرف نباشد و جمع شود و یک سال بر آن بگذرد

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/