آبی که به پمپ وصل است و بدون اجازه سازمان آب بوده و خلاف مقررات هم است و از طرفی پول کل آب را پرداخت میکنیم ولی چون فشار اب کمه حق دیگران ضایع می شود درصورت غصبی بودن آب باید نماز های گذشته را تکرار کنم 

 آیت الله خامنه ای :‌ اگر مخالف قوانین و مقررات باشد نصب و استفاده از پمپ فشار جایز نیست و وضو و غسل با آبى که به وسیله پمپ به دست مى‏‌آید محل اشکال است و وضو صحیح نمى‌باشد ولى نسبت به گذشته که علم به حکم نداشته‌اید، وضو محکوم به صحت است.

آیت الله مکارم شیراری: نمازهای شما صحیح است ولی مرتکب کار خلافی شده اید و تخلف از قوانین و مقررات حکومت اسلامی جایز نیست.

آیت الله وحید خراسانی    :در فرض سوال بنابراحتیاط واجب جایز نیست و احتیاطا نمازهایی که با وضوی گرفته شده با این آب خوانده شده قضاء گردد.

آیت الله فاضل لنکرانی : در فرض سؤال استفاده از پمپ فشار آب بدون اجازه اداره آب جایز نیست و وضو و غسل با آن محل اشکال است.

نسبت به گذشته اگر حکم را نمیدنستید وضو و غسل شما صحیح است و از حالا به بعد احتیاط کنید.
البته می توانید منبع آب در منزل بگذارید که آب از لوله عمومی به صورت طبیعی وارد منبع شود و پمب آب را در منبع بگذارید که از منبع آب را به لوله ها با فشار برساند و از لوله اصلی آب را نکشد اشکال ندارد