مدت 27 سال ماهیانه در صندوق ذخیره مبلغی از حقوقم کم میشد بعد از 27 سال کل مبلغ را با سود تحویل گرفتم آیا به آن خمس تعلق می گیرد؟

آیت الله خامنه ای :در فرض سؤال مبلغی که از حقوق شما و سود حاصله آن در صندوق ذخیره می‌شود به هنگام وصول و امکان برداشت، در سر سال خمسی، مشمول خمس مى‌گردد.

آیت الله مکارم شیرازی: چنانچه چیزى از آن تا پایان سال خمسى که آنرا گرفته اید زیاد بماند خمس دارد .

آیت الله فاضل لنکرانی:‌ تمام پولی که با سود ان گرفته اید از درامد همان سال حساب می شود چنانچه یک سال برآن بگذرد و مصرف نشود خمس دارد اگر دربین سال مصرف در مئونه زندگی شود خمس ندارد.

آیت الله وحید خراسانی : در فرض سوال اصل پول و سود آن متعلق خمس است ولی سود سال آخر در آمد سال آخر است که اگردر مؤونه سال آخر (مایحتاج زندگی در سال آخر) صرف نگردد متعلق خمس است.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/