گوشتهای وارداتی چطور که مثلا مدتی از لهستان وارد می کردن

آیت الله خامنه ای : بطور کلى گوشتهاى وارداتى از کشورهاى غیراسلامى محکوم به حرمت هستند مگر آنکه تذکیه شرعى آن احراز شود بله اگر وارد کننده آن مسلمان باشد و احتمال داده شود که وارد کننده مسلمان تذکیه (ذبح شرعى) آن را احراز کرده و آن را در دسترس مسلمین قرار داده و بنابر احتیاط وارد کننده به عنوان ذوالید در آن تصرفى که مشروط به تذکیه است انجام داده باشد، حکم به حلال بودن آن مى‌شود و توجه داشته باشید ذبح غیر مسلمان حلال نیست هر چند سایر شرایط تذکیه شرعى را مراعات کرده باشد.

آیت الله مکارم شیرازی : در صورتیکه ذبح اسلامی شده باشد اشکالی ندارد.

آیت الله فاضل  لنکرانی :‌ گوشتهایى که  توسط دولت جمهوری اسلامی  وارد مى شود  با نظارت و دخالت مسلمان که دولت  در لهستان و یا کشور های دیگر می فرستد  حیوان ذبح مى شود،  گوشت های وارداتی اشکالى ندارد.

آیت الله سیستانی : اگر مسلمان وارد مى کند واحتمال مى دهید که او تذکیه را احراز کرده حلال است

آیت الله وحید خراسانی : گوشتی که در ممالک غیر اسلامی است یا از ممالک غیر اسلامی به ممالک اسلامی می آورند یا از دست کافر گرفته می شود ـ در صورتی که احراز نشود که آن کافر از دست مسلمان یا از بازار مسلمین گرفته است ـ هر چند که احتمال برود از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده، خرید و فروش آن باطل است و خوردن آن حرام است.

و گوشتی که از بازار مسلمین گرفته شده خوردن آن حلال است و همچنین اگر در دست مسلمانی باشد که معامله مذکی کند مگر این که آن مسلمان از کافر گرفته و تحقیق نکرده باشد که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه که در این صورت خرید و فروش آن باطل است و خوردن آن حرام است.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/