آیا جواب دادن به سلام کسی که کتبا به آدم سلام میکنه مثل پیامک ، ایمیل واجبه؟

آیت الله خامنه ای : احتیاط در جواب دادن است.

آیت الله مکارم شیرازی:  در صورتی که تولید مزاحمتی نکند، سلام را باید پاسخ گفت مگر اینکه ثابت شود او قصد جدی برای سلام ندارد.

آیت الله وحید خراسانی : بنابراحتیاط ، واجب است

 آیت الله سیستانی : واجب نیست

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com