سوال: 1-  اگه مسافر قبل از اذان ظهر به حد ترخص برسد روزه اش صحیح است ؟ یا باید به وطن برسد؟
 2-  حد ترخص کجاست ؟
3-سوال دیگه اگه مسافر قصد مسافرت داشته باشه برای فرار از روزه همین که از حد ترخص خارج شد و بعد از چنددقیقه اذان ظهر را گفتن روزه اش باطل میشه یا باید حتما روزه اش را بخورد؟


آیت الله خامنه ای :  ج1) براى صحّت روزه لازم است قبل از اذان ظهر داخل وطن باشد.
ج2) منظور از حدّ ترخص مکانی است که در آنجا اذان شهر شنیده نمی‏شود و دیوارهای شهر هم دیده نمی‏شود و احوط رعایت هر دو علامت است هر چند بعید نیست که شنیده نشدن اذان برای تعیین حدّ ترخص کافی باشد. 
ج3) در فرض سؤال روزه باطل است. 


آیت الله مکارم شیرازی :  1ـ در صورتیکه قبل از اذان به حد ترخص وطن برسد روزه اش صحیح است 
2ـ «حد ترخص» یعنى از وطن یا محل اقامتش به اندازه اى دور شود که صداى اذان شهر را نشنود و مردم شهر او را نبینند، اما دیدن و ندیدن دیوارهاى شهر اثرى ندارد، ولى باید در هوا گرد و غبار یا مه یا چیز دیگرى که مانع دیدن است یا سرو صدایى که مانع شنیدن است وجود نداشته باشد و اگر یکى از این دو علامت حاصل شود کافى است، به شرط اینکه یقین به نبودن دیگرى نداشته باشد، و الا احتیاط جمع میان نماز شکسته و تمام است.
3ـ هرگاه روزه دار بعد از ظهر مسافرت نماید باید روزه خود را تمام کند، اما اگر پیش از ظهر مسافرت نماید روزه اش باطل است، ولى قبل از آن که به حد ترخص برسد نمى تواند روزه را افطار کند و اگر پیش از آن افطار کند کفاره بر او واجب است (منظور از حد ترخص جایى است که صداى اذان شهر را نشنود، یا به جایى برسد که از نظر مردم شهر پنهان گردد).


آیت الله سیستانی : 1 - باید قبل از اذان ظهر (زوال) به وطن خود برسد
2- حدّ ترخّص جائى است که اهل شهر حتى آنها که در خارج شهر وتوابع آن هستند مسافر را نتوانند ببیند ، و نشانه آن این است که او اهل شهر را نتواند ببیند .
3- اگر قصد داشته باشد به مسافت شرعی (44 کیلومتر از انتهای شهر محل سکونت یا بیشتر) برود و پس از خروج از شهر اذان ظهر (زوال) بشود روزه صحیح نیست وپس از حد ترخص می تواند بخورد وباید بعدا قضا کند


آیت الله وحید خراسانی : 1-باید به وطن برسد و اگر بعد از ظهر به وطن برسد روزه اش صحیح نیست .
حد ترخص جایی است که انسان از وطنش به قدری دور شود که اذان شهر را نشنود و وقتی اهل شهر را نبیند یقیناً به حد ترخص رسیده است.
2-در خصوصِ سؤال شما همین قدر که هنگام ظهر در سفر بوده روزه اش باطل است .