*سوال :حکم بازی بیلیارد چیست ؟

 امام خمینی(ره): هر چه از آلات قمار محسوب شود بازی با آن حرام است .(استفتائات ،انتشارات اسلامی ،1378،پنجم،ج2،ص8،س15)

آیت...بهجت(ره):با برد و باخت حرام قطعی است و بدون آن احتیاط واجب در ترک آن است .

( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت...تبریزی:بازی با آلات قمار چه با برد و باخت مالی باشد یا بدون آن جایز نیست .والله العالم.( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت...خامنه ای :بازی با آلات قمار جائز نیست و تشخیص موضوع با مکلف است .(مسائل جدید از دیدگاه علماء و مراجع تقلید ،ج4،1383اول ص127،و128)

آیت خویی(ره):اگر از آلات قمار است حرام است .(منهاج الصالحین عشرون ،بیروت،ج2،ص9م19)

آیت...سیستانی: اگر در عرف محل از آلات قمار نباشد بازی بدون برد و باخت با آن مانعی ندارد .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت...صافی گلپایگانی:اگر آن مذکور از آلات قمار باشد بازی با آن هر چند بدون بردو باخت باشد حرام است .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت ...فاضل لنکرانی: بازی با وسائلی که عرفاً آلت قمار محسوب می شود مطلقاً جایز نیست .           ( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت...مکارم شیرازی :هر گاه از آلت قمار خارج شده باشد و در نزد عرف یک وسیله سرگرمی محسوب شود بازی با ان بدون بردو باخت اشکال ندارد .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت...نوری همدانی : جایز نیست .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/