میخواستم بپرسم فکر های شهوت آمیز در مورد زنان نامحرم یا فکر فیلم های تحریک کننده
گناه دارد؟

آیت الله خامنه ای : تخیّل نامحرم به قصد بر انگیختن شهوت بنا بر احتیاط جایز نیست.

آیت الله مکارم شیرازی: فکر گناه تا زمانى که منتهى به انجام گناه نشود، گناه محسوب نمى شود، ولى بى شک آثار نامطلوبى بر روح انسان مى گذارد.

آیت الله سیستانی: اشکال ندارد، ولی بهتر است این کار نشود.

آیت الله وحید خراسانی: فکر شهوانی و یا تحریک شهوانی از طریق دست زدن به بدن جایز نیست

تذکر : هرچند طبق برخی روایات فکر گناه تا زمانی که به عمل در نیاید، گناه محسوب نمی شود، اما در هر صورت فکر و اندیشه گناه، پاکى و صفاى قلب را از بین مى برد . انسان را به ارتکاب آن وا مى دارد. حضرت على(ع) فرمود: «من کثرفکره فى المعاصى دعته إلیها؛ کسى که در مورد گناهان زیاد فکر کند، گناهان او را به سوى خود مى کشند».
از این رو حضرت مسیح به پیروان خود فرمود: «موسى بن عمران به شما دستور داد زنا نکنید، اما من به شما سفارش مى کنم فکر زنا را هم نکنید، زیرا کسى که به زنا بیاندیشد، مانند کسى است که در اتاق زیبا و رنگ آمیرى شده‏اى، آتش روشن کند. در این صورت هر چند ممکن است خانه در آتش نسوزد، لکن دست کم دود آن را سیاه و خراب مى کند».
بنابراین بهتر آن است که انسان از تخیلات شهوانی و فکر گناه خود داری کند تا روح و فکر انسان آلوده نگردد و زمینه گناه فراهم نشود.