سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
پاسخگوی احکام
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4

سوال: آیا اذان بین دو نماز بدعت است؟
1- اگر بین دو نماز جمع کنیم و فاصله ای نیندازیم آیا اذان گفتن حرام است؟
2- اگر بخوایم بین دو نماز اذان بگیم چقدر باید فاصله بیفتد؟

پاسخ:
آیت الله خامنه ای:‌
ج1) بنابر احتیاط واجب در هر موردى که نمازها جمع خوانده مى‏ شوند باید اذان ترک شود.
ج2) اگر به اندازه ای فاصله شود که عرفا بگویند نماز را به صورت جمع نخوانده اید اذان ساقط نیست و با خواندن نافله نماز عصر بین ظهر و عصر و نافله مغرب بین نماز مغرب و عشا، جدا شدنى که موجب ساقط نشدن اذان است تحقق پیدا مى‏ کند.

آیت الله مکارم شیرازی:‌
1- اشکالی ندارد.
2-فاصله افتادن لازم نیست.

آیت الله شبیری زنجانی:
1-خیر گفتن آن رجاءَ مانعس ندازد.
2- اگر بخواهید به نیت ورود اذان بگویید باید عرفا به گونه ای باشد که گفته نشود بین دو نماز جمع کرد یا اینکه بین دو نماز نافله خوانده شود.

آیت الله فاضل:
هر نمازى که با نماز قبل همراه خوانده شود اذان آن ساقط مى شود چه همراه خواندن دو نماز مستحب باشد یا نباشد،
بنابراین در مواردی که در رساله ذکر شده که گفتن اذان ساقط است، نباید اذان گفته شود و اگر کسی به قصد اینکه اذان گفتن مستحب است اذان بگوید حرام است، لیکن اگر به قصد ذکر اذان بگوید اشکال ندارد ولی بهتر است در این موارد اذان را به قصد ذکر نیز با صدای بلند نگوید و بهتر است اصلا به قصد ذکر هم اذان را نگوید.
2- مقدار فاصله بستگی به نظر عرف دارد، اگر به مقداری فاصله شود که عرف بگوید بین دو نماز فاصله افتاده است،اذان گفتن برای نماز بعدی مستحب است، البته اگر بین دو نماز نافله نماز را بخواند و زیاد طول نکشد، عرفا فاصلهبین دو نماز صدق نمی کند.

آیت الله وحید:
1-خیر مستحب است بگوید مگر در مواردی : در دو نماز اذان مشروع نیست:
(اوّل) نماز عصر روز عرفه ـ که روز نهم ذى حجّه است ـ در عرفات.
(دوم) نماز عشاء شب عید قربان براى کسى که در مشعر الحرام باشد ، و در این دو نماز در صورتى اذان مشروع نیست که با نماز قبلى هیچ فاصله نشود ، یا بین آنها کمى فاصله شود که عرفاً بگویند دو نماز را با هم خوانده است.
اگر براى نماز جماعتى اذان و اقامه گفته باشند ، کسى که با آن جماعت نماز مى خواند ، نباید براى نماز خود اذان و اقامه بگوید.
اگر براى خواندن نماز جماعت به مسجد رود و ببیند جماعت تمام شده ، تا وقتى که صفها به هم نخورده و جمعیّت متفرّق نشده با شرایطى که در مسأله بعد مى آید ، نمى تواند براى نماز خود اذان و اقامه بگوید.
در جایى که عدّه اى مشغول نماز جماعتند ، یا نماز آنها تازه تمام شده و صفها به هم نخورده است ، اگر انسان بخواهد فُرادى یا با جماعت دیگرى که بر پا مى شود نماز بخواند ، با شش شرط اذان و اقامه از او ساقط مى شود. (و این سقوط به نحو عزیمت است یعنى نباید اذان و اقامه بگوید.)
(اوّل) آن که نماز جماعت در مسجد باشد ، پس اگر در مسجد نباشد اذان و اقامه ساقط نیست.
(دوم) آن که براى آن نماز ، اذان و اقامه گفته باشند.
(سوم) آن که نماز جماعت باطل نباشد.
(چهارم) آن که نماز او و نماز جماعت در یک مکان باشد ، پس اگر مثلاً نماز جماعت داخل مسجد باشد و او بخواهد بر بام مسجد نماز بخواند ، اذان و اقامه ساقط نیست.
(پنجم) آن که نماز او و نماز جماعت هر دو ادا باشند.
(ششم) آن که وقت نماز او و نماز جماعت مشترک باشد ، مثلا هر دو نماز ظهر یا هر دو نماز عصر بخوانند ، یا نماز جماعت نماز ظهر باشد و او نماز عصر بخواند ، یا او نماز ظهر بخواند و نماز جماعت نماز عصر باشد.
اگر در شرط سوم از شرطهایى که در مسأله پیش ذکر شد شکّ کند ، یعنى شکّ کند که نماز جماعت صحیح بوده یا نه ، اذان و اقامه از او ساقط است ، ولى اگر در به هم خوردن صفها یا تحقّق بقیّه شرایط شکّ کند ، چنانچه حالت سابقه معلوم باشد ، باید بر طبق حالت سابقه عمل کند ، مثلا اگر در اثر تاریکى شب ، شکّ کند که آیا صفوف متفرّق شده یا نه ، بنا بگذارد بر این که متفرّق نشده و اذان و اقامه را نگوید ، و اگر شکّ کند که آیا براى آن جماعت اذان و اقامه گفته شده یا نه ، بنا بگذارد بر این که گفته نشده ، و اذان و اقامه را استحباباً بگوید ، و در صورتى که حالت سابقه معلوم نیست اذان و اقامه را رجاءً بگوید.

اذان بین دو نماز


      

سوال: 1- آیا می‎شود در غیر حج و در غیر موارد تقیه هم به اهل سنت اقتدا کرد یا نه؟
2- شرکت در نماز جماعت اهل سنّت و خواندن نمازهای یومیه با آنها، آیا کفایت از نماز واجب می‎نماید یا نه؟
3- شرکت در نماز جماعت اهل سنّت، آیا اختصاص به مسجد الحرام و مسجد النبی دارد، یا در مساجد دیگر هم کافی است؟

پاسخ:

آیت الله خامنه ای: ج1) نماز جماعت براى‌ حفظ وحدت اسلامى جایز و صحیح است هر چند در فرض سؤال باشد.
ج2) از جواب قبلى مشخص شد.
ج3) اختصاص ندارد.

آیت الله مکارم شیرازی:‌1تا3ـ هر گاه به منظور ایجاد وحدت صفوف مسلمین باشد اشکالی ندارد و نماز صحیح است.

آیت الله سیستانی: شرکت کردن در این نمازها اشکال ندارد ولی باید حمد و سوره خود را هرچند آهسته بخوانید

امام خمینی(قدس سره)؛ ج2) کفایت می‌کند و باید از جماعت تخلف نکنند و با سایر مسلمین به جماعت نماز بخوانند

استفتاء‌از سایت مراجع

نماز وحدت


      
  


?? سوال : من کلمات نماز را همانگونه که از پدر و مادرم آموخته ‏ام و در دبیرستان آموزش داده ‏اند، تلفّظ مى‏ کردم. بعداً متوجه شدم که کلمات را اشتباه ادا مى‏ کرده‏ ام. آیا طبق فتواى امام(قدّس‏ سرّه) اعاده نماز بر من واجب است یا آنکه همه نمازهایى را که به آن صورت خوانده ‏ام، صحیح هستند؟

√ پاسخ : در فرض سؤال، تمامى نمازهاى گذشته محکوم به صحّت‏ است و اعاده و قضاء ندارد.

---------------------------------------------------------------------------------
منبع : http://www.aviny.com/Ahkam/Estefta1/namaz_2.aspx#a14


      

? تذکر به افرادى که از روى سهل‌انگارى نماز را نشسته مى‌خوانند
-------------------------------------------------------------------------------

?? باتوجه به اینکه نماز نشسته شرایطى دارد اما بسیارى از افراد مخصوصاً خانم‌هاى مسن با کوچکترین پا دردى نماز را نشسته مى‌خوانند آیا باید به آنان تذکر داد؟

√ پاسخ:
در فرض مذکور تذکر لازم نیست مگر اینکه اشتباه ناشى از جهل به حکم باشد که در این صورت بنابر احتیاط ارشاد، لازم است.


      
 

? سوال : پستی و بلندی محل سجده تا چه حدی جایز است؟

?? پاسخ : در مورد سجده شرط است که محلی که در سجده پیشانی بر روی آن قرار می‌گیرد، نسبت به مکانی که زانوها در آن مکان مستقر می‌شود، یا باید کاملاً صاف و مسطح باشد و یا اگر بین این دو مکان پستی و بلندی وجود دارد باید بیش‌از چهار انگشت بسته، پستی و بلندی نداشته باشد.
چنان‌چه شخصی عاجز از سجده‌کردن به این نحو است، ‌یعنی باید پیشانی را بر روی مکان مرتفع بگذارد تا بتواند سجده کند، در این صورت اشکال ندارد.ولی اشخاصی که قدرت دارند، باید سجده آنان طبق همین ضابطه‌ای باشد که بیان گردید.
----------------------------------
استفتاء مقام معظم رهبری


      
 

? سوال : در نماز جماعت وقتی که امام سوره حمد را قرائت می‌کند ما هم بخوانیم یا فقط گوش دهیم؟

?? پاسخ : اگر مأموم صداى قرائت امام را در نمازهاى صبح و مغرب و عشا بشنود، نباید حمد و سوره را بخواند و اگر صداى امام را نشنود، مستحب است[1]
حمد و سوره را آهسته بخواند و در نمازهاى ظهر و عصر همیشه باید حمد و سوره را ترک کند اما ذکر گفتن به طور آهسته مستحب است.[2]
در هر حال، چنانچه نمازگزار سهواً بر خلاف موارد مذکور عمل کند، نماز وی صحیح است.[3]

-----------------------------------------
[1]. آیت الله مکارم: (جایز است).
[2]. امام خمینی، توضیح المسائل (محشّی)، ج‌1، ص 794،
[3]. ر.ک: همان، ج‌1، ص 795، م 1464.


      
 

?-?-?? تــــرک نمـــــــاز ??-?-? ? سوال : کسى که عمداً نماز را ترک کند یا سبک بشمارد، چه حکمى دارد؟

?? پاسخ : نمازهاى روزانه‏اى که در پنج نوبت خوانده مى‏شود، از واجبات بسیار مهم شریعت اسلامى بوده و بلکه ستون دین است و ترک یا سبک شمردن آن شرعاً حرام و موجب استحقاق عقاب است.

--------------------------------------------------------
استفتائات مقام معظم رهبری
http://www.aviny.com/Ahkam/Estefta1/namaz_1.aspx#a1


      

آیا بلند گفتن « بسم الله الرحمن الرحیم » در نماز مستحب است ؟

در رکعت اول و دوم نماز ظهر و عصر همه مراجع می گویند مستحب است (( بسم الله)) را بلند بگوییم

إلا آیات عظام فاضل لنکرانی و مکارم شیرازی که می فرمایند : بنابر احتیاط واجب آن هم باید آهسته باشد مگر امام جماعت که باز مستحب است بلند بگوید.[1]

-----------------------------------------------------
[1] . عروه الوثقی القول فی القرائه مسئله 21 .


      

منظور از قرائت و ذکر نماز

منظور از این که باید قرائت و ذکر نماز صحیح خوانده شود، چیست؟
آیت الله خامنه‌ای : انسان باید نماز را صحیح و بدون غلط بخواند، و کسی که به هیچ نحو نمی‌تواند صحیح آن را یاد بگیرد، باید هر طور که می‌تواند بخواند؛ و احتیاط مستحب آن است که نماز را به جماعت بجا آورد،
و به طور کلى ملاک در صحّت قرائت آن است که نزد اهل لسان صحیح باشد، و رعایت نکات و محسنات تجویدى و لهجه عربى لازم نیست.
آیت الله مکارم شیرازی :لازم نیست آنچه را علمای تجوید برای بهتر خوانی قرآن ذکر کرده اند رعایت کند، بلکه لازم است طوری بخواند که بگویند عربی صحیح است هرچند رعایت دستورات تجوید بهتر است.
استفتا از سایت آیات عظام خامنه‌ای و مکارم


      

 به زبان‌ آوردن نیت، در چهار مورد حرام است

الف) وقتی‌که نماز احتیاط بر انسان واجب شده، مثلاً کسی‌که در نماز چهاررکعتی شک می‌کند سه‌‌رکعت خوانده یا چهاررکعت، بنا را بر چهار می‌گذارد و پس از سلام نماز یک‌رکعت نماز احتیاط می‌خواند، بین نماز اصلی و نماز احتیاط نباید حرف بزند یا نیت را بر زبان جاری کند. ب) در صورتی‌که سجده سهو بر او واجب شده. ج) در صورتی‌که قضای تشهد فراموش‌شده بر انسان واجب شده. د) در صورتی‌که قضای سجده فراموش‌شده بر انسان واجب شده است. پس در تمام موارد چهارگانه فوق نباید بین نماز و آن‌چه بر انسان واجب شده، فاصله‌ای بیفتد و نباید نیت را بر زبان جاری کند، بلکه بلافاصله پس از نماز، وظیفه خود را انجام می‌دهد.


      
   1   2   3   4   5   >>   >