سفارش تبلیغ
صبا
پاسخگوی احکام
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4

* آیا کفّاره افطار روزه ی غیر سیّد را می توان به سیّد داد؟

ـ حضرت امام خمینی(ره)؛ کفاره ی روزه ی غیر سیّد را می توان به سیّد داد، اگرچه احتیاط مستحب آن است که بر مورد اضطرار و نیاز کامل که گرفتن زکات با آن حلال می شود، اکتفا شود.

ـ حضرت آیةالله خویی(ره)؛ کفاره روزه ی غیر سیّد را می توان به سیّد داد.

ـ حضرت آیةالله اراکی(ره)؛ کفاره ی روزه ی غیر سیّد را می توان به سیّد داد؛ اگرچه احتیاط مستحب آن است که به سیّد ندهد.

ـ حضرت آیةالله بهجت؛ احتیاط مستحب است که به سیّد ندهند.

ـ حضرت آیةالله تبریزی(ره)؛ کفاره ی روزه ی غیر سیّد را می توان به سیّد داد.

ـ حضرت آیةالله خامنه اى؛ دادن کفاره ی روزه غیر سیّد به سیّد مانعی ندارد.

ـ حضرت آیةالله سیستانى؛ کفاره روزه ی غیر سیّد را می توان به سیّد داد.

ـ حضرت آیةالله گلپایگانی(ره) و حضرت آیةالله صافی گلپایگانی؛ بنابر احتیاط واجب کفاره روزه ی غیر سیّد را نمی توان به سیّد داد و احوط آن است که (برای پرداخت کفاره ی روزه غیر سیّد به سیّد) بر مورد اضطرار و نیاز کامل که گرفتن زکات با آن حلال می شود، اکتفا شود.

ـ حضرت آیةالله فاضل لنکرانی(ره)؛ کفاره روزه ی غیر سیّد را می توان به سیّد داد؛ اگرچه مستحب است که به سیّد داده نشود.

ـ حضرت آیةالله مکارم شیرازى؛ اشکال دارد.

ـ حضرت آیةالله نوری همدانى؛ کفاره روزه ی غیر سیّد را می توان به سیّد داد؛ اگرچه مستحب است که به سیّد داده نشود.

ـ حضرت آیةالله وحید خراسانى؛:احتیاطا به سید داده نشود.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

 بر روی بعضی سی دی های اصلی و ارجینال نوشته شده امانت داد نو قرض داده به دیگران هم غیر قانونی است آیا از لحاظ شرعی هم نباید سی دی که اورجینال و اصلی پولشو دادیم به دیگری حتی به صورت امانت داد؟

آیت الله خامنه ای:  بصورت امانت اشکال ندارد.
ایت الله وحید خراسانی : چنانچه صاحب حق محترم المال (مسلمان یا کافری که در پناه اسلام است) می باشد ، استفاده از حق او بدون اجازه یا رضایت وی بنابراحتیاط واجب، حرام است و موجب ضمان می گردد و در غیر این صورت مانعی ندارد .
آیت الله مکارم شیرازی : در صورتی که از امانت دادن آن منع شده جایز نیست.

آیت الله سیستانی : در صورتی که استفاده شخصی باشه اشکال ندارد.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

 اگر کسی به فردی بدهکار باشد اما شک داشته باشد پرداخت کرده یا نه تکلیف چیست طرف مقابل هم به یاد ندارد؟

آیت الله خامنه ای:  باید بپردازد و یا مصالحه کند.
آّیت الله وحید خراسانی : واجب است پرداخت کند مگر آن که طرف مقابل ذمه او را بریئ نماید.
آیت الله سیستانی : باید بپردازد.

      

قبل از بلوغ از همسایه چند مرغ و خروس دزدیدم آیا الان قیمت فعلی را باید پرداخت کنم یا قیمت قبلی ؟ اگر همسایه راضی به پول نشد چه وظیفه ای دارم ؟

آیت خامنه ای : در فرض سؤال نسبت به تفاوت ارزش احوط مصالحه است. در هر صورت باید رضایت او را جلب نمایید.
آیت الله مکارم : در صورت امکان معادل حقّ او را به دستش برسانید، یا به شکلى با هم مصالحه کنید، و اگر این کار ممکن نیست توسّط شخص ثالث، یا بوسیله حواله بانکى، یا توسّط پست برایش ارسال نمایید. و چنانچه به او دسترسى ندارد به نیّتش به فقرا صدقه دهید.
آیت الله سیستانی : چون مرغ قیمی است لذا قیمت روز تلف را ضامن هستید
آیت الله وحید خراسانی : شما بدهکار قیمت فعلی هستید و اگر قیمت فعلی را به آنها بدهید ذمه شما بریئ می شود اگرچه او راضی نباشد

 

 


      

کسانی که کفاره بگیر هستند و کفاره دیگران را می گیرند و فقیر آیا اگر کفاره ای مثلا کفاره تاخیر به گردنشون اومد بر انها واجب است پرداخت کنند یا چون فقیر هستند لازم نیست ؟

آیت الله خامنه ای:   در فرض امکان پرداخت، باید به فقیر دیگر بپردازد. 
آیت الله وحید خراسانی : چنانچه برایشان ممکن باشد باید بپردازند.
آیت الله سیستانی :  کفاره از انها ساقط نمی شود

 

 


      
<      1   2