شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
سلام ، بفرمائيد کسي که نمي تواند زانوها و نوک انگشتان را روي زمين قرار دهد چه کند ؟ حکم اين ميزهايي که در مساجد است و افراد ناتوان روي آن نماز مي خوانند چيست ؟ ايدکم الله
سلام ، پاســـــــــخ ؟
تسبیح دیجیتال
پاسخگوي احكام
0 امتیاز
0 برگزیده
135 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
پاسخگوي احكام عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top