نگاه مرد به زنان بادیه نشین

سوال : آیت الله بهجت در توضیح المسائل خود فرموده اند: نگاه کردن به زنان بادیه نشین و روستائیان که عادت به پوشش ندارند، اشکال ندارد:

الف) آیا زنانی که در شهر ما از روی عمد و آگاهی حجاب را رعایت نمی کنند حکم بادیه نشینان را دارند؟

ب) آیا رفت و آمد به منزل آن ها و انجام صله ی رحم در صورتی که موجب نگاه به موی سر و پای بی جوراب آن ها شود ،‌ جایز است؟

آیت ا... بهجت : الف) خیر

ب) طوری رفت و آمد نمائید که آن ها را هدایت و ارشاد کنید نه اینکه به گناه بیفتید.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... خامنه ای :  الف) حکم بادیه نشینان را ندارند.

ب) جایز نیست.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... فاضل لنکرانی : الف)‌خیر نگاه کردن به آن ها جایز نیست.

ب) رفت و آمد مانعی ندارد. ولی باید از نگاه کردن اجتناب کرد.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)