نگاه به عکس بدون پوشش (ظاهر کردن توسط نا محرم)

سوال : الف) حکم عکس گرفتن زن بدون حجاب (نزد عکاس) در صورتی که بداند عکس ها پس از مرگ از نا محرم محفوظ نمی ماند چیست؟

ب) ظاهر کردن عکس های بدون حجاب شرعی توسط نا محرم چه حکمی دارد؟

امام خمینی (ره) : الف)-----------

ب) اگر ظاهر کننده عکس زن را نشناسد و مفسده ای نباشد اشکال ندارد.(استفتائات، دفتر انتشارات اسلامی، 1381، اول، ج3،‌ص264، س26)

آیت ا... بهجت : الف) عدم حفظ بعد از مرگ اشکال ندارد.

ب) اگر مفسده و فتنه ای نباشد اشکال ندارد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... تبریزی : الف)‌ احتیاط اولی این است که چنین عکسی نگیرد.

ب) در صورتی که بشناسد جایز نیست. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... خامنه ای : الف) موارد مختلف است و در هر صورت رعایت احتیاط مطلوب است.

ب) اگر او را نشناسد و مفسده ای هم بر آن مترتب نگردد اشکال ندارد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... خوئی : الف)----------

ب) در صورتی که مرد ظاهر کننده صاحب عکس را نشناسد و از دیدن آن به ریبه نیفتد و اگر می شناسد موجب هتک آن زن صاحب عکس نباشد مانعی ندارد.(استفتائات،‌ موسسه احیاء آثار الامام الخویی، 1381، اول، ص300، س1017)

آیت ا.. سیستانی : الف) اشکال ندارد.

ب) اگر صاحب عکس را نشناسد جایز است. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... فاضل لنکرانی : الف) فی نفسه حرام نیست.

ب) اگر او را نشناسد و مفسده ای هم نداشته باشد مانعی ندارد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... مکارم شیرازی : در صورتی که افراد نا محرمی که عکس او را می بینند او را نشناسند اشکالی ندارد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... نوری همدانی : سوال: حکم عکس گرفتن زن بدون حجاب (نزد عکاس زن) در صورتی که بداند عکس ها پس از مرگ از نا محرم محفوظ نمی ماند چیست؟

ج- اشکال ندارد ولی بهتر است که این کار را نکند. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)