نگاه به چهره عالم

سوال :  نگاه کردن به چهره ی عالم نا محرم چه حکمی دارد؟

آیت ا... خامنه ای : بدون قصد لذت اشکال ندارد.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... فاضل لنکرانی : به پاسخ قبل مراجعه شود.

سوال :  آیا رهبر در نا محرم بودن به زنان مثل دیگر مردان است؟ بعضی اشکال می کنند که بوسیدن دست مبارک رهبر از روی عبا محل اشکال است؟

جواب-بلی. رهبر و علماء مانند سایر افرادند و زنان در برابر آنها باید تمام مسائل محرم و نامحرمی را رعایت کنند.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)