یک نفر امد برای ما بنایی کرد اول با هم قرار دقیقی نگذاشتیم که متری حساب کنیم یا روز مزد بین کار چون دیدم خیلی طولش میدهد به او فهماندیم که کار را متری حساب میکنم قسمتی از کار که انجام شد امدیم سر حساب ،حساب کرد و نرخی را به ما اعلام کرد و گفت خودتان هم از یک نفر بپرسید ما پرسیدیم و نرخها خیلی کمتر از ان بود که او گفته بود ولی با این حال ما تا حد امکان نرخ بالا حساب کردیم که فکر میکنم همان هم زیاد بود چک و پول به او دادیم مدتی بعد ایشان چک را برگرداند همراه با یک نرخنامه دست بالا که ما از چند استاد کار پرسیدیم گفتند زیاد است چک را برگرداندیم او هم چک را از بانک گرفته بود بعد از سه سال دوباره پیغام داد که که باید حدود 150 هزار تومان بدهید ما با اوتماس گرفتیم و همه محاسبات را که از ان موقع داشتم برایش گفتم وظیفم چیست 

آیت الله خامنه ای : اگر از قبل توافقى بین شما بوده، باید بر طبق آن عمل نمایید و اگر بدون قیمت توافقى کار کرده است، به قیمت کارشناسى و روز بازار محاسبه نمایید.

 

آیت الله وحید خراسانی : در صورتی که با هم قرار نگذاشته اید اجرة المثل به او بدهکارید و مراد از اجرة المثل اجرت واقعی عمل است و در صورت ابهام در اجرة المثل با هم مصالحه نمایید.

آیت الله فاضل لنکرانی : چون از اول باهم نرخ را تعیین نکرده اید باهم مصالحه کنید و رضایت هم دیگر را بگیرید. و درصورتی که راضی نشود همان نرخ متعارف را  که سایر بناها به صورت متری کار می کنند به او بدهید.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/