اگر وام تعمیر مسکن گرفته بشه ، باید همه اش صرف تعمیر بشه؟ اگه اضافه مون چیکار باید کرد؟

آیت الله خامنه ای : پول‌هایى که بانک‌ها مى‌پردازند غالباً وام (قرض) نیست، بلکه تحت عنوان یکى از عقود اسلامى از قبیل جعاله، مشارکت، مضاربه و امثال آن مى‌باشد.بنابراین، گیرنده پول فقط طبق همان قراردادى که منعقد کرده حق تصرّف دارد وگرنه تصرّف غاصبانه و موجب ضمان است؛ و در فرض مرقوم نسبت به مبالغ اضافه ضمن مراجعه به مسئولین مربوطه باید طبق قانون و مقرّرات اقدام نمایید.

 

آیت الله وحید خراسانی : اگر قرض ربوی نباشد گرفتن آن جایز است ولی باید در همان راهی مصرف شود که قرض دهنده برای آن تعیین کرده است و صرف آن در جهت دیگر جایز نیست.

آیت الله فاضل لنکرانی : اگر وام برای تعمیر مسکن گرفته شود باید همه در تعمیر مسکن مصرف شود و مصرف کردن وام به جاهای دیگر جایز نیست و اگراضافه بماند  به جایی که وام گرفته برگرداند.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/