اگر برادر با واسطه ی پدر به برادر خود قرض ربوی بدهد اشکال دارد؟ یعنی به شرط زیاده به پدر بده و پدر هم به شرط زیاده به پسر دیگر خود?

آیت الله خامنه ای :  در فرض مرقوم ربا محسوب می‌شود و جایز نیست.

 

آیت الله وحید خراسانی : اگر پسری به پدر خود قرضی با شرط زیاده بدهد اشکالی ندارد و چنانچه پدر هم همان مبلغ را به شرط زیاده به پسر دیگر خود بدهد اشکالی ندارد.

آیت الله فاضل لنکرانی : اگر واقعا پسر به پدر قرض ربوی بدهد و پدر به پسر دیگرش قرض ربوی بدهد وبه عنوان واسطه نباشد اشکال ندارد اما اگر پدر واسطه قرض ربوی پسر به پسر دیگرش باشد و گرفتن قرض پدر صوری باشد ؛ حرام است.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/