‌بر فرض عدم خمس تا زمان وصل آیا استفاده از سودش در حالی که خمس اصل مال را پرداخت نکردیم اشکال داره ؟
در صورت تعلق خمس همون سال اول ، آیا بدون اینکه خمس اصل مالو تا زمان وصول پرداخت کنیم می تونیم از سودش استفاده کنی

آیت الله خامنه ای: استفاده از سود آن اشکال ندارد.

آیت الله مکارم شیرازی : اصل سهام خمس دارد و مادامی که خمس آن پرداخت نشود استفاده از سود آن جایز نیست.

آیت الله سیستانی: استفاده از سود حلال است.  حلال است ولی باید خمس اصل را فورا پرداخت کنید.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/