بنده یک نگین فیروزه از یکی از آشناهاشون خریداری کرده! بعد از اینکه خریده فهمیده که اون طرف این نگین رو از روی زمین پیدا کرده! آیا الان استفاده از اون نگین اشکال داره یا نه؟ وظیفه ام چیست؟

آیت الله خامنه ای:استفاده از آن صحیح نیست و اگر از پیدا کردن صاحب آن مأیوس می باشد، باید از طرف صاحبش به فقیر صدقه بدهد و بنابر احتیاط از حاکم شرع اجازه بگیرد.

آیت الله مکارم شیرازی: استفاده از آن جایز نیست و باید برای یافتن صاحبش به مدّت

 یکسال تلاش و کوشش کنید، هرگاه در اثناء از یافتن صاحبش مأیوس شدید می توانید آن را به نیّت صاحب اصلی به فقیری صدقه دهید و می توانید آن مبلغ را از فروشنده بگیرید

آیت الله وحید خراسانی :استفاده از آن جایز نیست و باید بر طبق وظیفه کسی که مالی را پیدا کرده عمل شود.

چنانچه انسان مال گم شده اى که حیوان نباشد پیدا کند ، در صورتى که نشانه اى نداشته باشد که به واسطه آن صاحبش ـ هرچند بین چند نفر معیّن ـ معلوم شود ، و قیمت آن از یک درهم ـ یعنى 6/12 نخود نقره سکه دار ـ کمتر باشد ، جایز است آن را بردارد و تملّک کند و تفحّص از مالکش لازم نیست ، ولى احتیاط مستحبّ آن است که از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد.

ـ   اگر مالى پیدا کند که نشانه دارد و قیمت آن از یک درهم کمتر است ، چنانچه صاحب آن معلوم باشد ـ هرچند در بین افراد معیّن ـ تا رضایت او را نداند نمى تواند بدون اجازه او بردارد ، و اگر صاحب آن به هیچ وجه معلوم نباشد ، مى تواند براى خود بردارد ، و بنابر احتیاط واجب هر وقت صاحبش پیدا شد در صورتى که تلف نشده خود مال را ، و در صورتى که تلف شده عوض آن را به او بدهد.

ـ   هرگاه چیزى که پیدا کرده نشانه اى دارد که به واسطه آن مى تواند صاحبش را پیدا کند ، چه صاحب آن مسلمان باشد یا کافرى که مالش محترم است ، در صورتى که قیمت آن چیز به مقدار یک درهم برسد ، باید از روزى که آن را پیدا کرده تا یک سال در محلّ اجتماع مردم اعلان کند.

ـ   اگر انسان خودش نخواهد إعلان کند ، مى تواند به کسى که اطمینان دارد بگوید که از طرف او اعلان نماید.

ـ   اگر تا یک سال اعلان کند و صاحب مال پیدا نشود ، در صورتى که آن مال را در غیر حرم مکّه پیدا کرده باشد ، مى تواند آن را براى صاحبش نگه دارد که هر وقت پیدا شد به او بدهد ، یا از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد ، یا براى خود بردارد ، ولى هرگاه صاحبش پیدا شد حقّ دارد بگیرد ، و اگر آن مال را در حرم پیدا کرده باشد باید از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد.

ـ   بعد از آن که یک سال اعلان کرد و صاحب مال پیدا نشد ، اگر مال را براى صاحبش نگهدارى کند و از بین برود ، چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى نکرده و تعدّى یعنى زیاده روى هم ننموده ، ضامن نیست ، ولى اگر براى خود برداشته و از بین رفته ، در صورتى که مالک پیدا شود و مطالبه کند ضامن است ، و اگر صدقه داده باشد ، صاحب مال مخیّر است بین آن که به صدقه راضى شود یا عوض مالش را بگیرد و ثواب صدقه براى صدقه دهنده باشد.

ـ   کسى که مالى را پیدا کرده ، اگر عمداً به دستورى که گذشت اعلان نکند ، گذشته از این که معصیت کرده ، تکلیف ساقط نشده و باید به همان دستور اعلان کند.

آیت الله سیستانی: استفاده از آن حلال است ووظیفه ای ندارید.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/