اگه سوال خمسی نزدیک باشه و پس انداز داشته باشیم برای ساخت خونه آیا به این پس انداز خمس تعلق میگیره ؟ برفرض تعلق خمس میشه پیش پیش قبل از سال خمسی به پیمان کار یا آجر پز و مصالح فروش پولو پرداخت کنیم و مصالحه و اجر ... را بعداز سال خمسی تحویل بگیریم برای فرار از خمس

آیت الله خامنه ای :  اگر از درآمد کسب‌تان باشد، سر سال خمسى مشمول خمس مى‌گردد و انجام امور یاد شده براى فرار از خمس تأثیرى ندارد.

آیت الله مکارم شیرازیپس انداز پول به هر عنوان خمس دارد ولی چنانچه به پیمان کار برای ساختن منزل مسکونی مورد نیاز بپردازید خمس ندارد.

آیت الله وحید خراسانیدر فرض سوال متعلق خمس است و اگر به پیمانکار پول را بدهید ولی مصالح را تحویل نگیرید باز هم پولی که به او میدهید متعلق خمس است.

آیت الله فاضل لنکرانی:اگر کسی پول برای خرید یا ساخت خانه مورد نیاز پس انداز کند چنانچه  برای ساخت خانه مسکونی مورد نیاز ناچار به پس انداز تدریجی باشد؛ با رسیدن  سال خمسی به پولی که پس انداز شده خمس تعلق نمی گیرد و می تواند بعد از سال خمسی و بدون دادن خمس برای تهیه مصالح یا اجرت پیمان کار و امثال آن مصرف کند.

آیت الله سیستانی:  بله خمس دارد , وپیش پیش پرداخت کردن اثری ندارد.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/