کسی یه خونه کوچک داشته باشه ، یه زمین بخره تا در اینده مثلا خونه را بفروشه و زمین را بسازه ، آیا سال خمسی که رسید باید خمس این زمین را بده چون در اینده می خواد ساختمان بسازه ؟

آیت الله خامنه ای:  زمینى که براى ساخت منزل خریده‌، خمس ندارد.

 

آیت الله مکارم شیرازی : خمس دارد.

آیت الله وحید خراسانی : در فرض سوال متعلق خمس است و چنانچه مسکن مورد نیاز راهی جز پس انداز یا ساخت تدریجی نداشته باشد تعلق خمس بنابراحتیاطواجب است.

آیت الله فاضل لنکرانی :اگر خانه کوچک مناسب شان او نیست و نیاز به خانه بزرگتر و بهتر دارد و زمین را برای ساخت منزل مسکونی مناسب شان خود خریداری کرده ؛ خمس به آن تعلق نمی گیرد.

آیت الله سیستانی: اگر از زمین هاى بایر بود وکار دال بر اراده احیاى آن زمین در آن انجام نشده بود مانند پى ریزى ، خمس آن واجب نیست ، البته خمس مخارج به نام کردن زمین را باید پرداخت کند و اگر زمین را با قرض بخرد اداى قرض از مال خمس داده شده واجب نیست.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/