کسی تلویزیونی خریده وفروخته و الان فهمیده که دزدی بوده اکنون اون کسی که ایشان تلویزیون را از او خریده را نمشناسد ولی اون کسی که ایشان تلویزیون را به او فروخته را میشناسد تکلیف چیست ؟
در صورتی که فروشنده و خریدار که ایشان باهاشون معامله کرده هر دو غریبه باشند و پیدا کردنشان ممکن نباشد پول را باید چکار کنه    

آیت الله خامنه ای : اگر یقین به دزدى بودن آن دارید، معامله مذکور صحیح نیست و اگر فروشنده را مى‌شناسد باید معامله را فسخ نماید و لازم است تلوزیون را به صاحبش برگردانید و اگر از پیدا کردن صاحبان آنها مایوس هستید مى توانید از طرف صاحبش به فقیر صدقه بدهید و براى اینکار بنا بر احتیاط واجب از حاکم شرع اجازه بگیرید.

آیت الله مکارم شیرازی:‌خرید و فروش چیزهایی که از قمار یا دزدی یا معاملات باطل به دست آمده، حرام و باطل است و تصرّف در آنها جایز نیست و اگر کسی آن را بخرد باید به صاحب اصلی اش بازگرداند و اگر صاحب اصلی اش را نمی شناسد به دستور حاکم شرع عمل کند

آیت الله وحید خراسانی : مطلب را به خریدار تلویزیون بگویید اگر پذیرفت پول آن را به او برگردانید و تلویزیون را به صاحب واقعی آن برگردانید و اگر از پیدا کردن صاحب واقعی تلویزیون مایوس است تلویزیون را از طرف او به فقیر صدقه بدهد و اگر خریدار نپذیرفت پول آن را به صاحب واقعی آن برگرداند و در صورت مأیوس بودن از پیدا کردن او ، قیمت آن را از طرف او به فقیر صدقه دهد.

آیت الله فاضل لنکرانی : اگر یقین دارید که تلویزیون مال دزدی بوده حق فروختن آن را نداشته و باید تلویزیون را به صاحب اصلی ان برگرداند و اگر صاحبش را نمی شناسد از طرف صاحبش صدقه بدهد . حالا که فروخته قیمت تلویزیون را بابت صدقه از طرف صاحبش بدهد و اگر می تواند مسأله را ثابت کند می تواند پول خود را از کسی که تلویزیون دزدی را به او فروخته است پس بگیرد بدون آنکه تلویزیون را به او برگرداند بلکه نباید تلویزیون را به کسی که فروخته بدهد و حتما یا به صاحبش داده شود یا صدقه بدهد.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/