سوال : خرید و فروش و استفاده از زینت آلات طلا اعم از انگشتر ، گردنبند و دستبند مخصوص آقایان چه حکمی دارد؟

امام خمینی (ره) : اشکال دارد و جایز نیست.(استفتائات، دفتر انتشارات اسلامی ، 1380، پنجم، ج2، ص8، س13و14)

آیت ا... اراکی : استفاده مردان از طلا حرام است.(مسائل الواضحه، الاعلم الاسلامی، 1372، الاولی، ج1، لباس نماز گزار، ص150، م826)

طلا اگر مختص مردان باشد فروش ?ن باطل است مگر به ملاحظه ی ماده ی آن بدون محاسبه ی قیمت هیات (فقط پول ساخت آن حرام است) (استفتائات، معروف، 1373 اول، خرید و فروش ،‌ص127، س7)

آیت ا... بهجت : استعمال آن ها حرام ولی در فروش و ساختن احتیاط در ترک است. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... تبریزی : پوشیدن طلا بر مرد حرام است و در فروش مثل انگشتر طلا که مخصوص مردان است اگر خود طلا را بفروشد بدون در نظر گرفتن کاری که روی آن انجام شده مانعی ندارد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... خامنه ای : جایز نیست. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... خوئی : فروش آن جایز و پوشیدن آن حرام است.(منظور خرید و فروش است) (استفتائات، موسسه احیاء آثار الامام خویی، 1381،اول، احکام خرید و فروش، ص252، س838)

آیت ا.. سیستانی : استفاده از آن برای مردان حرام است و پول در مقابل ساخت آن هم جائز نیست. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا.. شبیری زنجانی : پوشیدن طلا مثل آویختن طلا به سینه و انگشتری طلا به دست و بستن ساعت مچی طلا به دست و عینک طلا گذاشتن برای مرد حرام و نماز خواندن یا آن باطل است.(توضیح المسائل، دفتر معظم له، 1384، نهم،‌ ج1، ص205، م840)

طلا اگر برای استعمال مردان باشد معامله آن حرام است.(همان، ج2، معاملات حرام، ص81، م2063، مورد1)

آیت ا... صافی گلپایگانی : جایز نیست. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... فاضل لنکرانی : خرید و فروش آنها جایز نیست و اگر بهمان صورت باشد باطل است مگر اینکه اصل طلا بدون محاسبه هیئت آن خریده شود. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... گلپایگانی : استعمال طلا چه سفید باشد و چه زرد و یا سرخ ، به عنوان زینت برای مردان حرام است ولی پلاتین ،‌فلز دیگری است که اشکال ندارد.(مجمع المسائل، دارالقرآن الکریم،‌1380،‌اول، ج4،‌ ص93، س248)

خرید و فروش آن اشکال دارد.(توضیح المسائل،‌دار القرآن الکریم،‌1414ه.ق، هفتاد و چهارم،‌ معاملات حرام،‌ ص348، م2063، قسمت چهارم و ص350، م2076)

آیت ا... مکارم شیرازی : جایز نیست. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... نوری همدانی : در فرض سوال ، جایز نیست. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... وحید خراسانی : استعمال طلا بر مردان حرام است.(منهاج الصالحین، موسسه الامام باقر العلوم، الثالثه، ج3، ص15، م34)

خرید و فروش طلا به قصد استعمال مردان حرام است.(توضیح المسائل، مدرسه باقر العلوم، 1379، ص579، معاملات باطل و حرام، ص581، م2096/ و ص579، م2083، قسمت چهارم)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/