سوال : الف) اگر جراحی صورت زن برای تغییر شکل بینی ، چشم، لب، پوست، ابرو و... به قصد زیبایی انجام گیرد‌،‌ آیا زینت محسوب می شود؟

ب) اگر زینت محسوب می شود، آیا پوشاندن آن از نا محرم لازم است؟

ج) در صورت احتمال ضرر حکم جراحی ها مذکور چیست؟

آیت ا... بهجت : الف) بله ، زینت محسوب می شود.

ب) بله ، لازم است.

ج) جایز نیست. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... خامنه ای : الف) تشخیص آن با خود مکلف ولو از طریق رجوع به عرف است.

ب) در فرض مذکور اگر عرفا زینت به حساب آید،‌ پوشاندن آن از نا محرم لازم است.

ج) اگر ضرر قابل توجهی داشته باشد ، جایز نیست. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا.. سیستانی : الف) زینت محسوب نمی شود.

ب) جواب معلوم شد.

ج) اگر خوف ضرر مهم باشد جایز نیست. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... صافی گلپایگانی : جراحی صورت چنانچه ضرر معتدبه نداشته باشد بلا مانع است و در عین حال پوشاندن وجه و کفین بنابر احتیاط لازم است. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... فاضل لنکرانی : الف) بستگی به نظر عرف دارد که گاهی زینت محسوب می شود و در برخی موارد اصلاح محسوب می شد که حکم زینت را ندارد.

ب) در صورتی که عرفا زینت محسوب شود باید از نا محرم بپوشاند.

ج) اگر احتمال ضرر معتد به عقلائی باشد یا مستلزم کار حرامی باشد جایز نیست. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... مکارم شیرازی : در صورتی که آمیخته با حرام یا ضرر مهم دیگری نباشد ذاتا اشکالی ندارد ولی چنانچه مستلزم حرامی باشد(مانند لمس و نظر حرام) تنها در صورت ضرورت جایز است. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... نوری همدانی : الف و ب) خیر زینت به حساب نمی آید و پوشاندن آن واجب نیست.

ج) اگر احتمال قابل توجه باشد، جایز نیست. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/