من توی خیابون در حال رانندگی رفتم روی موبایل یه بنده خدایی متوجه نشدم موبایلش افتاده بود کف خیابون از دستش افتاده بود بعد از عبور از روی موبایل در اثر صدای اوون فهمیدم و تو آینه هم دیدم که این اقا داره خورده هاش رو جمع میکنه منتها توقف نکردم آیا حقی به گردن من هست؟

آیت الله خامنه ای : در فرض مرقوم ضامن هستید و اگر صاحب آن را نمى‌شناسید باید پول آن را از طرف او به فقیر صدقه دهید و براى این کار بنا بر احتیاط از حاکم شرع اجازه بگیرید.

آیت الله مکارم : در صورت امکان معادل حقّ او را به دستش برسانید، یا به شکلی با هم مصالحه کنید، و اگر این کار ممکن نیست توسّط شخص ثالث، یا بوسیله حواله بانکی، یا توسّط پست برایش ارسال نمایید. و چنانچه به او دسترسی ندارید به نیّتش به فقرا صدقه دهید    .

آیت الله وحید : در فرض سوال ضامن هستید یعنی بدهکار خسارتی هستید که به او زده اید.

آیت الله سیستانی : قیمت ان را باید صدقه بدهید

آیت الله فاضل: در فرض سوال به انداهز قیمت موبایل از طرف او احتیاطا صدقه بدهید

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/