اگر کسی در مقدمات وضو کمک بگیرد اشکال دارد ؟ بدین صورت که مثلا کسی برای دیگری با سطل یا آفتابه آب بریزد و دیگری وضو بگیرد

آیت الله خامنه ای : صِرف آن تا مادامیکه خودش وضو بگیرد، مانعى‌ندارد و ضررى به صحت وضو وارد نمى‌‌کند.

آیت الله مکارم شیرازی : کمک گرفتن در مقدمات وضو اشکالی ندارد    .

آیت الله وحید خراسانی : اگر شستن صورت و دستها و مسح سر و پا را خود انسان انجام دهد اشکالی ندارد و اگر دیگری مکلف را وضو دهد یا در شستن صورت و دستها و مسح سر و پاها به او کمک نماید وضو باطل است.

آیت الله سیستانی : اشکال ندارد

آیت الله فاضل لنکرانی : اگر آب را که می ریزید در دست خود بگیرید و سپس با نیت وضو بشویید اشکال ندارد


http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/