من کرم مرطوب کننده ای دارم که در مواد تشکیل دهنده اش نوشته از روغن نهنگ به کار برده شده آیا این کرم پاکه؟در نماز چطور؟

آیت الله خامنه ای : در فرض سؤال هر چند کرم نجس نیست ولى اگر جرم دارد و بر پوست دست باشد نماز با آن صحیح نیست و اگر اثر آن بر پوست نباشد، نماز خواندن با آن مانعى ندارد.

آیت الله مکارم شیرازی : نجس نیست ولی برای نماز خواندن باید دست ها را بشویید، مگر اینکه روغن جذب بدن شده باشد  .

آیت الله وحید خراسانی : مراد حیوانی است که خون جهنده ندارد پاک است.

مردار انسان و هر حیوانى که خون جهنده دارد نجس است ، چه خودش مُرده باشد یا کشتن آن به دستورى که در شرع معیّن شده نباشد ، و ماهى چون خون جهنده ندارد اگر چه در آب بمیرد پاک است.

آیت الله سیستانی : پاک است و نماز با آن صحیح است

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/