کار ما مانند این است که جلوی یک مغازه تابلو بزرگی نسب کنیم که باعث جذب مشتری شود اما شهرداری با آن مخالف است.و اگر این تابلو را نصب نکنیم چون دیگر مغازه ها نصب می کنند ما دیگر مشتری نخواهیم داشت.حالا من اگر از روی اجبار این تابلو را خلاف قوانین شهرداری نصب کنم و باعث جذب مشتری شود و از مشتری سود دریافت کنم آیا این سود مشکل دارد یا فقط دچار گناه شده ام و سود مشکلی ندارد؟

آیت الله خامنه ایدر فرض سؤال گرچه دریافت سود در معامله‌اى که شرایط شرعى آن رعایت شده مانع ندارد ولى تخلف از مقررات جایز نیست.

آیت الله مکارم شیرازی :سود مزبور اشکالی ندارد ولی باید از تخلف از قوانین و مقررات حکومت اسلامی اجتناب نمایید   .

آیت الله وحید خراسانی : در فرض سوال سود حاصله حرام نیست .

آیت الله فاضل لنکرانی :

آیت الله سیستانی :مخالفت با قوانین اشکال دارد ولی سود شما حلال است.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/