اگر شوهر فوت کند، جهیزیه ی زن که دیگر جزیی از زندگی آن ها شده بود، جزو «ما ترک» او محسوب می شود یا خیر؟

آیت الله خامنه ای: جهیزیه‌ای که زن با خود به منزل شوهر آورده، ملک زن مى‌باشد.

آیت الله مکارم شیرازی : آن مقدار که جرء اموال زن بوده ماترک زن محسوب می شود .

آیت الله وحید خراسانی : خیر جهیزیه ای که زن از خانه پدر آورده و به زن داده اند برای زن است و ربطی به شوهر ندارد.

آیت الله فاضل لنکرانی :

آیت الله سیستانی : جهیزیه ما ترک مرد نیست.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/