اگه هنگام نذرکردن (‌لفظ نذر ) را بگیم مطلق و قید الله را نگوییم چگونه است ؟ ایا حکم نذر شرعی را دارد 

آیت الله خامنه ای : اگر نذر همراه با صیغه صحیح شرعی انجام نشده، عمل به آن واجب نیست.

آیت الله مکارم شیرازی : نذر در صورتى صحیح است که براى آن صیغه خوانده شود، خواه به عربى باشد یا زبانهاى دیگر، بنابراین اگر بگوید چنانچه فلان حاجت من روا شود براى خدا بر من است که فلان مقدار مال را به فقیر بدهم، نذر او صحیح است، بلکه اگر بگوید نذر مى کنم براى خدا اگر فلان حاجت من رواشود فلان کار خیر را انجام دهم، کافى است.

آیت الله وحید خراسانی : حکم نذر را ندارد 

آیت الله سیستانی : حکم نذر را ندارد