سوال :آیا میتوان در سفر نذر نمود که در همان سفر یا سفر دیگر روزه ای بگیرد یا نذر روزه ی در سفر حتماً باید در وطن باشد ؟

 آیت...اراکی(ره): در حضر می تواند روزه در سفر را نذر کند ولی در سفر بنابر احتیاط واجب نمی تواند روزه در سفر را نذر کند (استفتائات ،معروف ،1373،اول،ص158،س10)

آیت...بهجت(ره): در سفر هم میشود همانطور که در حضر جایز است .(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت...تبریزی: در سفر می تواند نذر کند روزه ی در سفر را در وقتی که روزه گرفتن صحیح است مثلاً امروز نذر میکند فردا که روزه گرفتن جایز است روزه بگیرد .والله العالم (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت...خامنه ای : نذر آن در سفر مانعی ندارد .(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت...سیستانی:  می تواند در سفر نذر کند .(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت...شبیری زنجانی: لازم نیست قبل از سفر نذر کرده باشد بلکه چنانچه در همان سفر هم نذر کرده باشد که روزه مستحبی بگیرد باید به نذرش عمل کند .(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت...صافی گلپایگانی: بنابر احتیاط واجب در (همان )سفر نمی تواند روزه نذر کند ولی در حضر می تواند روزه ی در سفر را نذر کند .

اگر در سفر نذر کند که در سفر دیگر روزه بگیرد صحیح است والله العالم (جامع الاحکام ،ج1،ص144،س516،)

آیت ...فاضل لنکرانی:  بنابر احتیاط واجب نذر باید در وطن باشد .(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت...مکارم شیرازی : روزه در سفر در هر صورت جایز نیست هر چند نذر کرده باشد .(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت...نوری همدانی :  نذر روزه ی در سفر لازم است که در وطن باشد .(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)