*سوال : شخصی بدین صورت با خدا عهد کرده است که : خدایا با تئ عهد میبندم تا سیر نشده ام ،دست از خوردن بردارم ،

الف)آیا این عهد صحیح است ؟

ب) در صورت صحت عهد ،آیا راهی برای خالی شدن ذمّه از این عهد وجود دارد ؟

آیت...خامنه ای : الف و ب )در فرض مذکور عهد منعقد شده و مخالفت با آن پس از انعقاد موجب کفاره است و با یک بار مخالفت ،عهد حنث شده و پس از آن وفاء به آن لازم نیست .(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت...سیستانی:  ج ـ الف)صحیح است .

ج ـ ب)اگر پدر یا مادر جداً او را از این عمل نهی کنند در اینصورت می تواند مخالفت کند و دیگر ملزم نیست به عهد خود وفا کند .(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )