من به تازگی عمل جراحی بینی انجام داده ام دکتر توصیه کرده است به محل عمل اب نزنم و هنگام نماز سجده نرم. سوالم اینه که الف: می تونم با تیمم نماز بخونم و ب: اینکه مهر را با دست بر پیشانی بزارم؟

آیت الله خامنه ای : الف: اگر آب برای شما ضرر دارد و نمی‌توانید به صورت جبیره‌ای وضو بگیرید ـ به این نحو که با دست تر روی مانع را به نیت جبیره بکشید و بقیه را که جبیره ندارد بشویید ـ می‌توانید تییم نمایید.

ب: اگر امکان سجده به طور معمولی نداربد و باید از میز و صندلی استفاده کنبد و اگر این حالت هم حرج و مشقت دارد در این صورت انجام سجده به نحو مذکور مانعی ندارد و نماز صحیح است.

آیت الله مکارم شیرازی: در فرض سایر قسمت ها را بشویید و روی آن قسمت را پارچه ای بگذارید و آن را مسح نمایید و در مورد سجده هم به اندازه ممکن خم شوید و مهر را روی جسم بلندی قرار دهید و سجده کنید .

آیت الله فاضل لنکرانی: اگر بتوانید جاهای دیگر صورت را به نیت وضو بشوئید و جای عمل جراحی را به نیت وضو روی باند زخم دست تر بکشید وظیفه شما این است که به این صورت وضوی جبیره ای بگیرید و تیمم صحیح نیست.  و اگر سجده نمی توانید در نماز چیزی بلندی مانند میز و امثال ان مقابل خود بگذارید و مهر را روی آن  بگذارید و روی چیزی بلندی که می توانید به مقدار آن خم شوید سجده کنید.

آیت الله سیستانی :اگر بتوانید وضوی جبیره بگیرید, باید این کار را انجام دهید, در غیر این صورت تیمم کنید.  واگر بر پیشانی نتوانید سجده کنید باید بر روی چانه خود سجده کنید.

آیت الله وحید خراسانی: چنانچه آب برای آن قسمت ضرر دارد واجب است وضوی جبیره بگیرد و احتیاطا تیمم نماید و چنانچه این عمل را برای زیبایی انجام داده بنابراحتیاط واجب بعداز سلامتی آنها را قضا هم بنماید

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/