1- اگه روی زمین ادرار ریخته شده باشه با اب کر یا شیر تطهیر کنیم اگر اب به همه جا برسه کفایت میکنه ؟ قبلش لازم عین نجاست را برطرف کنیم؟ و اب به همه جا رسید جمع کردنش لازمه ؟ اگر جمع کردنش لازمه آیا غساله اش نجسه؟

2- اگر زمین را با اب قلیل تطهیر کنیم و خروجی هم نداشته باشه یه بار ریختیم و غساله را جمع کردیم غساله نجس است بار دوم اب ریختیم آیا لازمه اب را جمع کنیم ؟ غساله دوم پاکه ؟

3- اگر زمین را با اب قلیل خواستیم تطهیر کنیم و خروجی داشت یه بار اب ریختیم بار دوم باید باید به تمام جاهای قبلی که آب رسیده برسه؟ 

آیت الله خامنه ای ج1) اگر با آب کر تطهیر مى‌شود و هم زمان با شستن، عین نجاست برطرف گردد، مانعى ندارد و باقیمانده محکوم به طهارت است.

ج2) لازم است هر دو غساله را جمع نمایید و غساله دوم نیز مانند غساله اول نجس مى‌باشد.
ج3) لازم است آب به تمام جاهاى نجس شده و غساله اول برسد.

آیت الله مکارم شیرازی :   1- پاک است و غساله آن هم پاک است و اگر فاضلاب ندارد غساله را باید جمع کرد.

2-هرگاه زمینى را با آب قلیل آب بکشند اگر از شن یا ریگ باشد و غساله یعنى آب باقیمانده در آن فرو رود پاک است، امّا ریگهاى زیر آن زمین نجس مى شود. همچنین اگر سراشیبى داشته باشد آب از آن بگذرد پاک مى گردد، امّا اگر غساله روى زمین بماند نجس است، مگر با وسیله اى آن را جمع کنند.

3-بعداز برطرف کردن عین نجاست یکبار آب به همه جا برسد کافی است.

 آیت الله وحید خراسانی : 1-ابتدا عین نجاست را برطرف کنید وبعد از آن آب کر یا جاری را در آن محل بریزید به نحوه ای که روی آن جاری شود و غساله آن نجس نیست و جمع کردن آن هم لازم نیست اگر چه بهتر است آب را قطع کنید و یک بار دیگر روی آن آب جاری نمایید 

2-و3-زمین سنگ فرش و آجر فرش و زمین سختى که آب در آن فرو نمى رود ، اگر نجس شود با آب قلیل پاک مى گردد ، ولى باید به قدرى آب روى آن بریزند که جارى شود ، و چنانچه آبى که روى آن ریخته اند از سوراخى بیرون رود همه زمین پاک مى شود ، و اگر بیرون نرود جایى از زمین نجس که آبها در آن جمع مى شود نجس مى ماند و براى پاک شدن آن باید به وسیله چیز پاکى آب جمع شده را بر دارند ، و بهتر آن است که گودالى بکنند که آب در آن جمع شود ، بعد آب را بیرون بیاورند و گودال را با خاک پاک پُر کنند.

آیت الله سیستانی: اگر با اب کر تطهیر کردید یک بار کافی است ولازم نیست غساله جمع اوری بشه و اگر با اب قلیل باشد و عین نجاست را اول برطرف کردید کافی است یک دفعه غساله را جمع اوری کنید

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/