وقتی که آب لوله کشی که کر هست شدت اش کم باشد طبقه دوم نمیاد و همون پایین هست.در این صورت تانک آب که کر نیست را باز میکنیم.حالا اگه آب این تانک به طبقه پایین رود و به آب لوله کشی بخورد کل آب ساختمان کر حساب میشود یا این که نه باید آب لوله کشی بالا آید؟

آیت الله خامنه ای : اگر حجم آن درازا و پهنا و گودى سه وجب و نیم یعنی تقریباً 384 لیتر باشد، حکم آب کر را دارد و اگر آب تانکر به منبع متصل باشد حکم آب کر نیز را دارد، در هر صورت اگر ثابت شود در ابتدا به مقدار کر بوده و شک شود که از کر بودن افتاده است یا خیر محکوم به کر بوده است اما اگر شک در رسیدن به مقدار کر باشد احکام آب کر بر آن بار نمی‌شود و در تطهیر با آن معامله آب قلیل شود.

آیت الله وحید خراسانی:اگر متّصل به مخزنى باشد که آب آن کمتر از کرّ نباشد حکم آب جارى را دارد.

 آیت الله فاضل لنکرانی: درصورتی که اب لوله کشی در اثر فشار کم به تانک اب نمی رسد  آگرمقدار آب تانک  کمتر از کر باشد؛ آبی که از تانک به پائین می ?ید آب قلیل حساب می شود و اب متصل به کر نمی باشد.

آیت الله مکارم شیرازی: در فرض سوال آب کر محسوب می شود   .

 آیت الله سیستانی : اگر اطمینان داشتید که آب لوله کشی به تانک نمی رسد آب کل ساختمان کر نمی باشد.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/