بعد از دست راست که دست چپ را هم شستیم اگر متوجه بشویم که آب به ان نرسیده است باز میتوانیم دست راست را دوباره دست بکشیم نه اینکه بشوییم 

آیت الله خامنه ای :‌ باید شسته شود و اگر با دست کشیدن شستن (یعنى جریان آب) صدق کند کافى است و در هر صورت باید بعد از آن دست چپ دوباره قصد وضو شسته شود.

آیت الله وحید خراسانی : اگر بعد از وضو یا در بین آن یقین کند که بعضى جاها را نشسته یا مسح نکرده است ، چنانچه رطوبت جاهایى که پیش از آن است به جهت طول مدّت خشک شده ، باید دوباره وضو بگیرد ، و اگر خشک نشده یا به جهت گرمى هوا و مانند آن خشک شده ، باید جایى را که نشسته یا مسح نکرده و آنچه بعد از آن است بشوید یا مسح کند ، و اگر در بین وضو در شستن یا مسح کردن جایى شکّ کند باید به همین دستور عمل نماید.

آیت الله سیستانی : بله

آیت الله مکارم شیرازیباید برگردید و تدارک کنید و اگر برگردید وضو صحیح است.

 آیت الله فاضل لنکرانی : اگر در وضو بعد از شستن دست چپ متوجه شوید که دست راست کاملا شسته نشده است باید دست را به نیت وضو  بشوئید بعد دست چپ را از اول به نیت وضو کامل بشوئید.

آیت الله نوری همدانی : در صورتی که بداند دست راست کامل شسته نشده است باید دست راست را بشوید سپس دوباره دست چپ را بشوید  .

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/