آیا خوردن شیر همسر مباح است؟

آیت الله خامنه ای: فی نفسه اشکال ندارد

آیت الله وحید خراسانی: بنابر احتیاط واجب خوردن آن حلال نیست.

آیت الله سیستانی : بنابر احتیاط واجب بلعیدن آن جایز نیست , و در موارد احتیاط وجوبی می توانید به فقیه دیگری با رعایت تسلسل اعلمیت مراجعه کنید

 آیت الله فاضل لنکرانی : خوردن شیر همسر اشکال ندارد. 

آیت الله مکارم شیرازی : اشکالی ندارد .

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/