آیت الله خامنه ای: به هر حال باید از غیبت و تهمت اجتناب ورزید و وظیفه شما امر به معروف و نهى زبانى از منکر مى باشد و اگر حضور در آن مجلس موجب ارتکاب گناه و یا تأیید آن باشد یا نهى از منکر متوقف بر خروج از آن مجلس یا شرکت نکردن در آن باشد، باید آن مجلس را ترک کرده و یا شرکت ننماید.

آیت الله فاضل لنکرانی: اگرغیبت کردن  مسئولان سیاسی به قصد تنقیص  انها باشد حرام است و شنیدن ان نیز حرام است. اگر کسی مجبور باشد درمجلس غیبت بنشیند و نتواند نهی از منکر کند و نتواند مجلس را ترک کند؛ درصورت امکان موضوع صحبت را تغییر دهد اگر آن هم ممکن نباشد به غیبت گوش ندهد هرچند صدای غیبت کننده به گوشش می رسد و لی به آن  توجه نکند

 آیت الله مکارم شیرازی: غیبت هیچ کس جایز نیست، و غیبت آن است که عیب پنهانی و مخفی شخص، نزد کسی که از آن اطلاع ندارد بیان شود؛ امّا انتقادهای سازنده همراه ادب و احترام اشکالی ندارد و در موارد خلاف شرع امر به معروف ونهی از منکر با زبان خوش و لحن ملایم و نرم را ترک ننمائید.

آیت الله وحید خراسانی: غیبت ، و آن ذکر عیبِ مستور و پوشیده مؤمن ، در غیاب او است ، چه آن عیب را به گفتار بیان کند ، یا به رفتار بفهماند ، هرچند در اظهار عیب مؤمن قصد اهانت و هتک حیثیّت نداشته باشد ، و اگر به قصد اهانت ، عیب مؤمن را اظهار نماید ، دو گناه مرتکب شده است.

و مرتکب غیبت باید توبه کند ، و بنابر احتیاط واجب از کسى که غیبت او را کرده ، حلیّت بطلبد ، مگر آن که حلیّت طلبیدن موجب مفسده اى شود.

    و در مواردى غیبت جایز است:

1 ـ متجاهر به فسق ، یعنى کسى که آشکارا و علنى گناه مى کند ، که غیبت کردن از او در همان گناه جایز است.

2 ـ غیبت کردن مظلوم از ظالمى که بر او ظلم کرده ، نسبت به آن ظلم.

3 ـ در مورد مشورت ، که اظهار عیب به قصد نصیحت مشورت کننده ، در حدّى که نصیحت محقّق شود ، جایز است.

4 ـ غیبت بدعت گذار در دین ، و کسى که موجب گمراهى مردم مى شود.

5 ـ غیبت براى اظهار فسق شاهد ، یعنى اگر کسى که شهادت مى دهد فاسق است، غیبت او به اظهار فسق او ، براى آن که به شهادت او حقّى ضایع نشود، جایز است.

6 ـ غیبت کردن از شخصى براى دفع ضرر از جان یا عرض یا مال آن شخص.

7 ـ غیبت کردن از گناهکار به قصد بازداشتن او از آن گناه ، در صورتى که به غیر آن بازداشتن او ممکن نباشد.

 تهمت زدن به مومن وغیبت مومن از گناهان کبیره است ومراد از مومن شیعه 12 امامی میباشد

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/