بنده دانشجویی هستم که دو روز در هفته به محل تحصیلم سفر می کنم می خواستم ببینم نمازم شکسته است یا نه ؟

آیت الله خامنه ای:مسأله سفر تحصیلى مبنى بر احتیاط (جمع بین نماز تمام و شکسته) است و افراد مى‌توانند در این مسأله با مراعات شرایط، به مجتهد جامع الشرایط رجوع نمایند.
آیت الله سیستانی : 
اگر در ماه حد اقل 10 روز به سفر می روید یا در سفر هستید و این رویه برای شش ماه یا بیشتر باشد شما کثیر السفر هستید و در تمام سفرها نماز تمام و روزه صحیح است و چنانچه 8 یا 9 روز باشد به احتیاط واجب در تمام سفرها باید بین شکسته و جمع کنید . ولی اگر 7 روز یا کمتر سفر می کنید نمازهایتان در این سفرها شکسته و روزه صحیح نیست. 

آیت الله مکارم شیرازیدر فر ض سوال نماز شما شکسته است و نمی توانید روزه بگیرید.

آیت الله وحید خراسانی : بنابراحتیاط واجب در بین راه و در محل تحصیل نمازهای ظهر و عصر و عشا را دو بار بخوانید یک بار دو رکعتی و یک بار چهار رکعتی.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/