ما برای صید ماهی تور ماهی گیری را یکی دو روز در آب می ندازیم و بعدش که بالا می آریم می بینیم بعضی از ماهی ها در آب و داحل تور مرده اند آیا خوردنش حرامه ؟

آیت الله خامنه ای : در فرض سؤال خوردن ماهى‌هایى که در آب مرده‌اند، حرام است.

آبت الله مکارم شیرازی: در صورتی که در تور مرده باشد حلال است.

آیت الله سیستانی : اگر داخل تور مرده باشند حلال هستند

آیت الله وحید خراسانی: اگر ماهی در تور ماهیگیر در آب بمیرد خوردنش حلال است.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/