*سوال : وظیفه ی مستحاضه ی کثیره در صورت تداوم خون در طواف واجب و نماز آن چیست؟

امام خمینی (ره) : برای طواف و نماز طواف ، وضو و غسل مستقل نیاز دارد.(مناسک محشی، ص301و302، س725و727)

آیت الله اراکی : برای طواف و نماز طواف ، وضو و غسل مستقل نیاز دارد.(مناسک محشی، ص301و302، س725و727)

آیت ا... بهجت : سوال: آیا مستحاضه ی کثیره برای نماز و طواف واجب باید غسل و وضوی جداگانه انجام دهد؟

جواب: اگر برای طواف غسل کرده برای نماز آن غسل لازم ندارد ولی باید خود را تطهیر کند و وضو بگیرد.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

 آیت ا... تبریزی : احتیاط این است که مستحاضه کثیره قبل از طواف غسل را اعاده کند و وضو هم باید بگیرد. بلکه احتیاط واجب این است که مستحاضه کثیره برای نماز طواف غسل و وضو را اعاده کند. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

تذکر: مستحاضه کثیره بنابر احتیاط واجب برای هر کدام از طواف و نماز طواف یک غسل نماید وبرای هر یک از آن دو نیز یک وضو بگیرد.

آیت ا... خامنه ای : اگر استحاضه ادامه دارد بنابر احتیاط واجب غسل برای هر کدام از طواف و نماز طواف لازم است.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... خویی : مستحاضه ی کثیره برای هر کدام از طواف و نماز طواف غسل جداگانه نیاز دارد و نیاز به وضو نیست مگر این که محدث به حدث اصغر باشد که در این صورت احوط ضمیمه کردن وضو به غسل است.(مناسک محشی، ص301،س725،پاورقی3/ مناسک حج ، ص191، م299)

آیت ا.. سیستانی : اگر خون مستمر باشد که بیرون آمدن خون از پنبه منقطع نشود یک غسل کافی است.(مناسک محشی، ص301، س725،پاورقی3/ استفتائات حج و عمره، ص197،س458)

آیت ا.. شبیری زنجانی : زمانی که فاصله ی قابل توجهی بین طواف و نماز آن حاصل نشود، نیازی به تکرار وظایف مستحاضه ندارد.اما در صورتی که بین طواف و نماز طواف فاصله ی قابل توجهی ایجاد گردد، و مطمئن نباشد تا پایان نماز خون خارج نمیشود، باید وظایف مستحاضه را تکرار کند.(مناسک الحج ، ص134،م389)

آیت ا... صافی گلپایگانی : بنابر احتیاط برای هر یک از طواف و نماز آن جداگانه اعمالی که برای نماز لازم است انجام دهد.(استفتائات حج، ص139و140، س425و 426)

آیت ا... فاضل لنکرانی : احتیاط واجب آن است که مستحاضه کثیره علاوه بر اغسال یومیه یک غسل برای طواف و نماز طواف انجام دهد و برای طواف یک وضو و برای نماز طواف هم یک وضو بگیرد.(مناسک محشی ،‌ ص302و303، س725، پاورقی3 و س727)

آیت ا... گلپایگانی : مستحاضه ی کثیره در صورتی که برای نماز یومیه وظیفه اش را انجام داده باشد در صورتی که خون ادامه داشته باشد برای هر کدام از طواف و نماز طواف یک غسل و یک وضو احتیاطا لازم است.(مجمع المسائل ، ج1، ص468، س9/ مناسک محشی،ص302،س727،پاورقی2)

آیت ا... مکارم شیرازی : مستحاضه ی کثیره در طواف و نماز طواف ، در صورتی که غسل های نماز خود را به موقع به جا آورد ، غسل دیگری برای طواف و نماز طواف بر او واجب نیست تنها برای هر یک از طواف و نماز طواف بنابر احتیاط ، وضو لازم است.(حج بانوان ، ص104، س1/ مناسک جامع حج،ص184،س633)

آیت ا... نوری همدانی : مستحاضه ی کثیره باید یک غسل برای طواف و یک غسل برای نماز طواف به جا بیاورد مگر این که از وقت غسل برای طواف تا آخر نماز خون قطع باشد.(مناسک حج، ص105،م187)

آیت ا... وحید خراسانی : احتیاط واجب آن است که مستحاضه ی کثیره برای هر کدام از طواف و نماز آن یک غسل کند و لازم نیست وضو بگیرد.(مناسک حج، ص149، م293)

     http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/