*سوال : وظیفه مستحاضه ی متوسط در صورت تداوم خون برای طواف و نماز آن چیست؟

امام خمینی (ره) : برای طواف واجب و نماز آن،‌ وضو و غسل مستقل نیاز دارد.(مناسک محشی، ص302، س727)

آیت الله اراکی : برای طواف واجب و نماز آن،‌ وضو و غسل مستقل نیاز دارد.(مناسک محشی، ص302، س727)

آیت ا... بهجت : سوال: آیا مستحاضه ی متوسط برای نماز و طواف واجب باید غسل و وضوی جداگانه انجام دهد؟

جواب: اگر برای طواف غسل کرده برای نماز آن غسل لازم ندارد ولی باید خود را تطهیر کند و وضو بگیرد.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

 آیت ا... تبریزی : احتیاط این است که مستحاضه متوسط قبل از طواف غسل را اعاده کند و وضو هم باید بگیرد. و برای نماز طواف فقط وضوء را بنابر احتیاط واجب اعاده می کند.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... خامنه ای : اگر استحاضه ادامه دارد بنابر احتیاط واجب غسل برای هر کدام از طواف و نماز طواف لازم است.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... خویی : یک غسل برای هر دو به جا آورد و برای هر کدام وضو بگیرد.(مناسک محشی، ص304، س732، پاورقی3)

آیت ا.. سیستانی : بنابر احتیاط واجب برای طواف و نماز طواف یک غسل و برای هر کدام ،‌ یک وضو لازم است.(مناسک محشی ، ص302، س727، پاورقی2)

آیت ا.. شبیری زنجانی : وظیفه مستحاضه متوسط بنابر اقوی همان وظیفه مستحاضه قلیله است. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... صافی گلپایگانی :بنابر احتیاط برای هر یک از طواف و نماز آن جداگانه اعمالی که برای نماز لازم است انجام دهد.(استفتائات حج، ص139، س425)

آیت ا... فاضل لنکرانی : مستحاضه ی متوسط بنابر احتیاط واجب یک غسل برای طواف و نماز طواف انجام دهد و برای هر کدام یک وضوی بگیرد. (مناسک محشی ، ص302،س725، پاورقی 3)

آیت ا... گلپایگانی : بنابر احتیاط واجب یک غسل برای طواف و یک غسل برای نماز طواف و برای هر کدام از طواف و نماز طواف یک وضوی جداگانه لازم است.(مناسک محشی ، ص302، س727،پاورقی2)

آیت ا... نوری همدانی : یک غسل برای طواف و نماز طواف و برای هر کدام یک وضو بگیرد.(مناسک الحج، ص138، م288)

آیت ا... وحید خراسانی : باید هم غسل و هم وضو بگیرد و احتیاط واجب آن است برای هر کدام از طواف و نماز آن ، یک وضو بگیرد.(مناسک حج، ص149، م293)

     http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/