*سوال : زن مستحاضه برای انجام طواف مستحب چه وظیفه ای دارد؟

امام خمینی (ره) : طهارت از حدث اکبر و اصغر ، در طواف مستحبی شرط نیست.(تحریر الوسیله، ج1 ،‌ص60،م8/ مناسک محشی ،ص229،م546)

آیت الله اراکی : طهارت از حدث اکبر و اصغر ، در طواف مستحبی شرط نیست.( مناسک محشی ،ص229،م546)

آیت ا... بهجت : طهارت از حدث اکبر و اصغر نیاز ندارد.(وسیلة النجاة ، ج1، ص87،م303)

 آیت ا... تبریزی : طواف مستحبی را میتوان بدون طهارت به جا آورد وطهارت در او معتبر نیست.(مناسک حج، ص121، م298)

آیت ا... خامنه ای : طهارت از حدث اکبر و اصغر ، در طواف مستحبی شرط نیست.( مناسک حج مطابق فتاوای حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، ص138، م503و504)

آیت ا... خویی : طهارت در طواف مستحبی معتبر نیست.(مناسک حج، ص191، م298)

آیت ا.. سیستانی : در طواف مستحبی طهارت از حدث اصغر معتبر نیست و مشهور بین فقها این است که طهارت از حدث اکبر هم معتبر نیست.(مناسک حج، ص217، م295)

آیت ا.. شبیری زنجانی : طهارت از حدث اکبر و اصغر لازم نیست.(مناسک الحج، ص165، م489و491)

آیت ا... صافی گلپایگانی : طهارت از حدث اکبر و اصغر ، در طواف مستحبی شرط نیست.( مناسک محشی ،ص229،م546)

آیت ا... فاضل لنکرانی : طهارت از حدث اکبر و اصغر ، در طواف مستحبی شرط نیست.( مناسک محشی ،ص229،م546)

آیت ا... گلپایگانی : طهارت در طواف مستحبی شرط نیست.(آداب و احکام حج، ص194، م475/ مناسک محشی،‌ ص229، م546)

آیت ا... مکارم شیرازی : طهارت در طواف مستحبی شرط نیست، هر چند افضل آن است که با وضو باشد.(مناسک حج، ص115، مبحث طواف مستحبی، شماره1)

آیت ا... نوری همدانی : طهارت از حدث اکبر و اصغر ، در طواف مستحبی شرط نیست.( مناسک حج ،ص82،م129)

آیت ا... وحید خراسانی : طهارت در طواف مستحبی معتبر نیست.(مناسک حج ، ص149، م292)

     http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/