*سوال : وظیفه مستحاضه برای دخول و توقف در مسجدین چه میباشد؟

امام خمینی (ره) : دخول و توقف مستحاضه در مسجدین،‌ بدون غسل اشکال ندارد(تحریر الوسیله، ج1، ص59، م8)

آیت الله اراکی : مستحاضه قلیله ، نسبت به دخول در مساجد وظیفه ی خاصی ندارد.

مستحاضه متوسط و کثیره، اگر غسلهای واجب خود را به جا آورده و بین غسل و نماز فاصله نینداخته باشد، رفتن به مسجد وتوقف در آن برای او جایز است، ولی اگر بین غسل و نماز فاصله انداخته باشد، برای رفتن به مسجد و توقف در آن ، بنابر احتیاط واجب غسل مستقل نیاز داردو بدون غسل نمیتواند وارد مسجد شود.(توضیح المسائل ، ص74و75، م424 و425)

آیت ا... بهجت : مکث در مساجد و دخول در مسجد الحرام و مسجد البنی(ص) برای مستحاضه بدون غسل جایز است.(وسیلة النجاة ،‌ج1 ، ص87، م306)

 آیت ا... تبریزی : مستحاضه ای که غسلهای واجب خود را برای نماز به جا آورده ،‌ رفتن او در مسجد و توقف در آن بر او حلال است و بعید نیست بدون غسل نیز جایز باشد.(توضیح المسائل ، ص67، م434)

آیت ا... خامنه ای : دخول و توقف مستحاضه در مسجدین،‌ بدون غسل اشکال ندارد(تحریر الوسیله، ج1، ص59، م8)

آیت ا... خویی : دخول و مکث در مساجد برای مستحاضه (کثیره ، متوسطه و قلیله) جایز است.(العروة الوثقی نع تعلیقة ، ج1، ص238، م17و18، پاورقی1)

آیت ا.. سیستانی : دخول در مساجد و مکث در آن ها برای مستحاضه مطلقا جایز است حتی اگر برای نماز یومیه غسل نکرده باشد.(توضیح المسائل ، ص85،م427/ العروة الوثقی مع تعلیقه ، ج1، ص267، م18 ، پاورقی959/ منهاج الصالحین، ج1، ص90،م252)

آیت ا.. شبیری زنجانی : دخول و توقف قلیله و متوسطه در مسجدین جایز است.

کثیره: اگر غسلهای واجب خود را به جا آورده ، رفتن در مسجد و توقف در آن جایز است. ولی اگر بخواهد قبل از وقت نماز به مسجد برود ، باید بنابر احتیاط غسل نماید.(توضیح المسائل، ج1،ص102،م434و435)

آیت ا... صافی گلپایگانی : اقوی جواز مکث مستحاضه قلیله در مساجد و داخل شدن در مسجدین بدون غسل است؛‌ اگر چه احوط اجتناب از داخل شدن بدون غسل است.(هدایة العباد ، ج1،ص49،م293)

آیت ا... فاضل لنکرانی : رفتن در مسجدین و توقف در سایر مساجد برای مستحاضه اشکال ندارد.(توضیح المسائل، ص68، م425/ العروة الوثقی مع تعلیقه، ج1 ،‌ص229، م18)

آیت ا... گلپایگانی : اقوی جواز مکث مستحاضه قلیله در مساجد و داخل شدن در مسجدین بدون غسل است؛‌ اگر چه احوط اجتناب از داخل شدن بدون غسل صلاتی است.(هدایة العباد ، ج1،ص59،م293)

آیت ا... مکارم شیرازی : مستحاضه کثیره بدون غسل نمیتواند وارد مسجد شود ولی اگر غسلهایی که برای نماز بر او واجب است انجام داده باشد، میتواند داخل مسجدالحرام شود. دخول و توقف مستحاضه قلیله در مسجدین جایز است.( العروة الوثقی مع تعلیقات،ج1 ،‌ص276و277، م17و18/ مناسک محشی، ص236،م561،پاورقی 6)

آیت ا... نوری همدانی : رفتن در مسجد مکه و مدینه و توقف در سایر مساجد برای زن مستحاضه اشکال ندارد.(توضیح المسائل، ص88، م429)

آیت ا... وحید خراسانی : ظاهرا دخول در مساجد مطلقا جایز است.(منهاج الصالحین، ج2، ص72،م252)

     http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/