پولهای که از پدرم گرفتم (پول تو جیبی) و در راه حرام صرف میکردم آیا به بابام مدیونم باید حلالیت بگیرم؟

آیت الله خامنه ای : در فرض سؤال نسبت به پدرتان وظیفه ای ندارید.

آیت الله مکارم شیرازیمرتکب کار حرام شده اید و باید از آن توبه کنید ،توبه حقیقی آن است که به طور جدّی از گناهان خود پشیمان باشید، و آنها را کاملاً ترک کرده و با اعمال نیک آینده گذشته را جبران کنید در این صورت انشاء الله مشمول بخشش الهی واقع خواهید شد.

آیت الله سیستانی : خیر, فقط باید به درگاه خدا استغفار کنید.

آیت الله فاضل لنکرانی : اگر پدر و مادر پول توجیبی می دهد بخشش حساب می شود و مصرف کردن آن درراه حرام؛ گناه است ولی نسبت به پدر از جهت مصرف پول مدین نمی باشد.

آیت الله وحید خراسانی : خیر

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/